Bostad med särskild service

Barn, ungdom och vuxna som omfattas av LSS kan ha rätt till familjehem,  gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad om det finns behov.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Barn och unga som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan ha rätt att få bo i familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS.

Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för människor med sådana funktionsnedsättningar att det finns ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov som kräver att det finns tillgång till personal dygnet om.

Boende i gruppbostad ska i princip täcka personens hela stödbehov av omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter.

Servicebostad

Bostäder med tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad, och som i övrigt innebär ett mera självständigt boende.

Denna boendeform kallas ibland för ”Trapphusboende”, eftersom lägenheterna finns i samma eller angränsande trappuppgångar och inte är direkt kopplade till lokalerna för samvaro och stödpersonal.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är ett självständigt, vanligt boende i bostad som är anpassad efter personens funktionsnedsättning på ett sätt som gör det möjligt att bo självständigt utan fast personal knuten till boendet.

Bostadsanpassningsbidrag kan göra det möjligt att anpassa den vanliga bostaden för en person som genom sjukdom eller olyckshändelse får funktionsnedsättning.

Bostadanspassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och till följd av detta behöver anpassa din bostad för att kunna fungera i ditt dagliga liv.

Information om bostadsanpassningsbidrag och hur du ansöker kan du läsa på sidan Bostadsanpassning.

Hur ansöker jag om boende?

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt LSS.

Publicerad 2023-11-22

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar

 

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Hur vi behandlar personuppgifter och GDPR:

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.