Kontakt, FoS

Verksamhetschef

Maria Posa
Verksamhetschef
Telefon: 0411-57 77 60
E-post: maria.posa@ystad.se

Paula Kuylenstierna
Biträdande Verksamhetschef
Telefon: 0411-57 70 25
E-post: paula.kuylenstierna@ystad.se 

Enhetschefer

Eva Bergman
Enhetschef
LSS-Bostad, Pool FoS
Telefon: 0411-57 73 80
E-post: eva.bergman@ystad.se

Josefin Schoug
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 76 38
E-post: josefin.schoug@ystad.se

Conny Levhag
Enhetschef
Korttidsvistelse, korttidstillsyn, Stödfamilj
Telefon: 0411-57 77 66
E-post: conny.levhag@ystad.se

Ola Sandell
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-577 029
E-post: ola.sandell@ystad.se

Anja Olofsson
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 77 79
E-post: anja.olofsson@ystad.se 

Sandra Elmvik
Enhetschef
Dagligverksamhet och Sysselsättning
Telefon: 0411-57 72 69
E-post: sandra.elmvik@ystad.se

Alexander Strid
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 72 74
E-post: alexander.strid@ystad.se

Marie Ståhlbrand
Enhetschef
LSS-Bostad, Boendestöd
Telefon: 0411-57 77 56
E-post: marie.stahlbrand@ystad.se

Lena Jakobsson
Enhetschef
Kontaktpersoner, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice
Telefon: 0411- 57 72 77
E-post: lena.jakobsson@ystad.se

         

Fritidsassistent

Magnus Lellky
Fritidsassistent
Telefon: 0766-07 47 24 
E-post: magnus.lellky@ystad.se

 

Biståndshandläggare LSS och Socialpsykiatri

Telefon: 0411-57 79 20
Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar
E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Assistenter

Charlotte Johansson
Assistent
Telefon: 0411-57 71 59
E-post: charlotte.johansson@ystad.se

Marie-Louise Nilsson
Assistent
Telefon: 0411-57 76 31
E-post: marie-louise.nilsson@ystad.se

 

Publicerad 2013-07-29, Uppdaterad 2021-10-21

Besöksadress

Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS)

Missunnavägen 9

271 80 Ystad