Kontakt, FoS

 

Verksamhetschef

Maria Posa
Verksamhetschef
Telefon: 0411-57 77 60
E-post: maria.posa@ystad.se

Enhetschefer

Eva Bergman
Enhetschef
LSS-Bostad, Pool FoS
Telefon: 0411-57 73 80
E-post: eva.bergman@ystad.se

Josefin Schoug
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 76 38
E-post: josefin.schoug@ystad.se

Kerstin Mårtensson
Enhetschef
LSS-Bostad, Korttidsvistelse, korttidstillsyn, Stödfamilj
Personlig assistans barn, avlösning barn
Telefon: 0411-57 77 66
E-post: kerstin.martensson@ystad.se

Ola Sandell
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-577 029
E-post: ola.sandell@ystad.se

Katarina Thulin
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 77 79
E-post: katarina.thulin@ystad.se

Emma Forsberg
Enhetschef
Dagligverksamhet och Sysselsättning
Telefon: 0411-57 76 26
E-post: emma.forsberg@ystad.se

Sandra Elmvik
Enhetschef
Dagligverksamhet och Sysselsättning, Boendestöd
Telefon: 0411-57 72 69
E-post: sandra.elmvik@ystad.se

Anna Söderström
Enhetschef
Kontaktpersoner, Ledsagare, Personlig assistans, avlösare
Telefon: 0411-57 72 77
E-post: anna.soderstrom@ystad.se

Alexander Strid
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 72 74
E-post: alexander.strid@ystad.se

Marie Ståhlbrand
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 77 56
E-post: marie.ståhlbrand@ystad.se

Paula Kuylenstierna
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 77 79
E-post: paula.kuylenstierna@ystad.se   
              

Fritidskonsulent

Eva Åkesson
Enhetschef/Fritidskonsulent
Telefon: 0411-57 72 04
E-post: eva.akesson@ystad.se

Magnus Lellky
Fritidskonsulent
Telefon: 0766-07 47 24 
E-post: magnus.lellky@ystad.se

 

Handläggare

Gina Mårtensson
LSS-handläggare
Telefon: 0411-57 76 40
E-post: gina.martensson@ystad.se

Birgitta Theodorsson
LSS-handläggare
Telefon: 0411-57 77 54
E-post: birgitta.theodorsson@ystad.se

Annika Lammer
LSS-handläggare
Telefon: 0411-57 77 24
E-post: annika.lammer@ystad.se

Sandra Kremer
LSS-handläggare
Telefon: 0411-57 89 44
E-post: sandra.kremer@ystad.se

Assistenter

Charlotte Johansson
Assistent
Telefon: 0411-57 71 59
E-post: charlotte.johansson@ystad.se

Marie-Louise Nilsson
Assistent
Telefon: 0411-57 76 31
E-post: marie-louise.nilsson@ystad.se


Sara Wahlgren
Assistent
Telefon: 0411-57 75 80
E-post: sara.wahlgren@ystad.se

 

Publicerad 2013-07-29, Uppdaterad 2019-05-14

Besöksadress

Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS)

Missunnavägen 9

271 80 Ystad