Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation


Biståndshandläggare LSS och Socialpsykiatri
Telefon: 0411-57 79 20
Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar
E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

 

Avdelningen för Funtionsnedsättning och Socialpsykiatri

Verksamhetschef

Maria Posa
Verksamhetschef
Telefon: 0411-57 77 60
E-post: maria.posa@ystad.se


Avdelningskoordinator

Camilla Flink
Avdelningskoordinator
Telefon: 0708-13 91 24
E-post: camilla.flink@ystad.se

Enhetschefer

Eva Bergman
Enhetschef
Sysselsättning, Träffpunkten, LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 73 80
E-post: eva.bergman@ystad.se

Josefin Schoug
Enhetschef
Korttidsvistelse, korttidstillsyn, stödfamilj, Personlig assistans
Telefon: 0411-57 76 38
E-post: josefin.schoug@ystad.se

Ola Sandell
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-577 029
E-post: ola.sandell@ystad.se

Anja Olofsson
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 77 79
E-post: anja.olofsson@ystad.se 

Sandra Elmvik
Enhetschef
Daglig verksamhet
Telefon: 0411-57 72 69
E-post: sandra.elmvik@ystad.se

Alexander Strid
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 72 74
E-post: alexander.strid@ystad.se

Elin Parkhagen
Enhetschef
LSS-Bostad, Boendestöd
Telefon: 0411-57 77 56
E-post: elin.parkhagen@ystad.se

Lena Jakobsson
Enhetschef
LSS-bostad, kontaktpersoner, ledsagar- och avlösarservice
Telefon: 0411- 57 72 77
E-post: lena.jakobsson@ystad.se

Eva Sahlberg
Enhetschef
LSS-Bostad
Telefon: 0411 - 57 70 25
E-post: eva.sahlberg@ystad.se

         

Administrativa assistenter

Emelie Ingvarsson
Assistent
Telefon: 0411-57 71 59
E-post: charlotte.johansson@ystad.se

Åsa Persson
Assistent
Telefon: 0411-57 75 80
E-post: asa.persson@ystad.se


Fritidsassistent

Charlotte Johansson

Fritidsamordnare
Telefon: 0766-07 47 24
Email: charlotte.johansson@ystad.se

 

Publicerad 2013-07-29, Uppdaterad 2024-05-13

Besöksadress

Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS)

Missunnavägen 9

271 80 Ystad