Trygghetslarm

Om du känner du dig otrygg i ditt hem av fysiska eller psykiska orsaker eller har en hög fallrisk kan du ansöka om ett trygghetslarm. Med hjälp av trygghetslarmet kan du påkalla hjälp vid behov.

Det sker genom en enkel knapptryckning på den bärbara larmknappen som aktiverar trygghetslarmet. Larmet går till Trygghetscentralen i Örebro som ringer hemtjänstgruppen i det område som du bor i.

 

Hur ansöker man om ett trygghetslarm?

Du kontaktar biståndshandläggaren. Du kan också ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som finns här.

När du gjort din ansökan hos biståndshandläggaren och fått beslut om ett trygghetslarm, kommer du att bli kontaktad av larmcentralens personal som bokar tid med dig för installation. Installationsavgiften är 500kr. Kostnaden för larmet är 200 kr/ månad.

Gifta/Sammanboende, om ni båda har behov av trygghetslarm måste ni göra en varsin ansökan. Det är viktigt att personalen som kommer hem till er känner till bådas hälsotillstånd. Var och en av er debiteras 200kr/månad. Ni betalar en installationsavgift på 500 kr.

Digitala Trygghetslarm

Trygghetslarmen är digitala och går via mobilnätet.

När använder jag larmet?

Trygghetslarmet använder du när du hamnar i en oväntad situation som du behöver hjälp av hemtjänstgruppen med, det kan vara att du fallit, mår dåligt eller är orolig etc. Hemtjänsten kommer till dig inom 30 minuter från det att du larmat. Har du behov av andra regelbundna insatser som kan planeras gör du en ansökan om detta hos kommunens biståndshandläggare.

Vad består trygghetslarmet av?

Larmet består av en basenhet som ska installeras i ditt eluttag, samt en larmklocka som du kan sätta på armen eller hänga runt halsen. Basenheten fungerar som en högtalartelefon.

Hur ska larmet anslutas?

När trygghetslarmet installeras i bostaden är det endast hushållsel som används.

Hur kommer hemtjänsten in till mig när jag larmat?

Du måste lämna ifrån dig två nycklar till din ytterdörr och eventuell portdörr. På landsbygden är det en nyckel som placeras i en nyckelbox. Detta för att hemtjänstpersonalen och nattpatrullen ska kunna komma in till dig när du larmat. Dessa nycklar kvitteras ut av hemtjänstens personal och personalen på Larmcentralen. Nycklarna förvaras i låsta nyckelskåp i hemtjänstens lokaler och på larmcentralen. Nycklarna används endast när du larmat. Om du bor på landsbygden används en nyckelbox att förvara din husnyckel i. Den skruvas fast på huset.

Vad händer när jag larmat?

Ditt trygghetslarm är kopplat till trygghetscentralen i Örebro, som ringer ut larmet till hemtjänstpersonalen eller till nattpatrullen om du larmar nattetid. När du larmar kommer du via högtalartelefon att höra personalen på trygghetscentralen i Örebro. Du kan prata rätt ut i luften och de hör vad du säger. Om personalen på Trygghetscentralen i Örebro inte hör vad du säger eller om du inte kan förmedla dig, så skickar de alltid ut personal till din bostad.

 

Publicerad 2020-01-17, Uppdaterad 2021-03-16

Hur ansöker man om ett trygghetslarm?

Du kontaktar biståndshandläggaren .

Du kan också ansöka genom att använda blanketten eller e-tjänsten som finns här.

 

Ansökan om trygghetslarm