Björnstjärnan

Februari 2008 startade demensteamet i Ystads kommun, ett team med uppdrag att utföra hemtjänstinsatser till personer med demensdiagnos i Ystads innerstad. Sommaren 2011 började demensteamet även utföra insatser på landsbygden. demensteamet ändrar namn till Björnstjärnans hemtjänst från maj 2018.

Målet är att förhindra eller skjuta upp en flytt till äldreboende.

Björnstjärnan består av personal som har både bred kunskap och lång erfarenhet av olika former av demensomsorg och de problem som det kan medföra för den demenssjuke och dess närstående. Vårt mål är att verka för att den demenssjuke och närstående ska möjliggöras att leva i sin vardag och i sitt hem.

I Ystads kommuns äldreomsorg, erbjuds alla med demensdiagnos att få sin hjälp i vardagen, insatserna, utförda av demensteamet. Vi tror på vikten av ett tidigt möte med oss, dels för våra fördjupande kunskaper om demensomvårdnad samt för att vår möjlighet till att lära känna den demenssjuke och dennes behov, för att på så sätt ges bättre förutsättningar.

Kontakten med Björnstjärnan kan inledas med att närstående behöver avlösas i hemmet, make/maka eller närstående, behöver ges utrymme för återhämtning. Då det gäller avlösning jobbar vi för att det endast ska vara två till tre personal som sköter avlösningen. Vårt mål är att skapa en trygg relation med den som drabbats av demenssjukdom och dennes närstående, för att kunna verka för en meningsfull tillvaro. Att ha en trygg relation vet vi också är viktigt, då behovet av att prata om sin oro och få tips på att tolka och möta situationer i vardagen är stort hos närstående till demenssjuka.

Basen för vårt arbete är Ystads kommun, och dess värdegrund; tillit, mod, delaktighet och proffessionalitet. De arbetsverktyg vi valt att använda i Björnstjärnan är "de fyra hörnstenar" som professor Barbro Beck Friis utvecklat, symtomkontroll, närståendestöd, kommunikation och teamarbete.

Björnstjärnan har en biståndshandläggare, det är hon som handlägger alla ärende där ansökan kommer från någon brukare med demensdiagnos. Teamet har också två Silviasystrar, tre demenssjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje vecka har vi brukarmöten där gruppen, demenssköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, Silviasyster och enhetschef träffas, och en genomgång av den enskildes brukarens behov görs. Vi har även teammöten varje månad där nattpersonal, samordnare för gruppen, biståndshandläggare, demenssjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, Silviasyster och enhetschef medverkar.

En del av de demenssjuka har en avlastningsplats på korttidsenheterna, för att närstående ska få en chans att vila sig och hämta krafter. Vi har kontakt med korttidsenheterna på morgonen då det är aktuellt att åka iväg, för att rapportera hur det varit hemma de senaste veckorna och de rapporterar till Björnstjärnan när vistelsen är över. 

Publicerad 2014-01-14, Uppdaterad 2018-09-12

Kontakt

Enhetschef
Karin Kirsten
Tfn: 0411-57 70 60
E-post: karin.kirsten@ystad.se

Hemtjänstgrupp Björnstjärnan
Tfn: 0411-57 70 80

Silviasyster
Carina Nilsson
Mobil:0709-45 79 32
E-post: carina.nilsson@ystad.se

Silviasyster
Marie Engström
Mobil:0708-11 46 81
E-post: marie.engstrom@ystad.se

Övriga kontakter:
Biståndshandläggare
Tfn: 0411-57 79 20
Telefontid: vardagar 08.30-09.30 och 10.00-11.00