Bellahöjden

Målet med verksamheten är att förhindra eller skjuta upp en flytt till äldreboende.

Bellahöjden består av personal som har både bred kunskap och lång erfarenhet av olika former av demensomsorg och de problem som det kan medföra för den demenssjuke och dess närstående. Våra mål är att verka för att den demenssjuke och närstående ska möjliggöras att leva i sin vardag och i sitt hem.

I Ystad kommuns äldreomsorg erbjuds alla med demensdiagnos att få sin hjälp i vardagen. Insatserna utförs av specialistteam inom demens. Vi tror på vikten av ett tidigt möte med oss, dels för våra fördjupande kunskaper om demensomvårdnad, dels för vår möjlighet till att lära känna den demenssjuke och dennes behov och på så vis skapa bättre förutsättningar.

Kontakten med Bellahöjden kan inledas med att närstående behöver avlösas i hemmet, make/maka eller närstående, behöver ges utrymme för återhämtning. Då det gäller avlösning jobbar vi för att det endast ska vara två till tre personal som sköter avlösningen. Vårt mål är att skapa en trygg relation med den som drabbats av demenssjukdom och dennes närstående, för att kunna verka för en meningsfull tillvaro. Att ha en trygg relation vet vi också är viktigt, då behovet av att prata om sin oro och få tips på att tolka och möta situationer i vardagen är stort hos närstående till demenssjuka.

Basen för vårt arbete är Ystads kommun, och dess värdegrund; tillit, mod, delaktighet och proffessionalitet. De arbetsverktyg vi valt att använda i Bellahöjden är "de fyra hörnstenar" som professor Barbro Beck Friis utvecklat, symtomkontroll, närståendestöd, kommunikation och teamarbete.

Teamet har tillgång till Silviasyster, Silviasköterska, tre demenssjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje vecka har vi brukarmöten där gruppen, demenssköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, Silviasyster, Silviasköterska och enhetschef träffas, och en genomgång av den enskildes brukarens behov görs. Vi har även teammöten varje månad där nattpersonal, samordnare för gruppen, biståndshandläggare, demenssjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, Silviasyster, Silviasköterska och enhetschef medverkar.

En del av de demenssjuka har en avlastningsplats på korttidsenheterna, för att närstående ska få en chans att vila sig och hämta krafter. Vi har kontakt med korttidsenheterna på morgonen då det är aktuellt att åka iväg, för att rapportera hur det varit hemma de senaste veckorna och de rapporterar till Bellahöjden när vistelsen är över. 

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2023-11-16

Kontakt

Enhetschef Bellahöjden
Susann Håkansson
Tfn: 0411-57 70 60
E-post: susann.hakansson@ystad.se

Hemtjänstgrupp Bellahöjden
Tfn: 0411-57 70 80

Silviasyster
Marie Engström
Tfn: 0411-57 76 04
E-post: marie.engstrom@ystad.se

Övriga kontakter:
Biståndshandläggare
Tfn: 0411-57 79 20
Telefontid: vardagar 08.30-09.30
E-post: bistandshandlaggare@ystad.se