Tillfällig vistelse

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun

Har du insatser från hemtjänsten och planerar att tillfälligt vistas i en annan kommun?
Då tar du kontakt med områdesansvarig enhetschef i Ystads kommun som ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du är beviljad. Det är viktigt att du tar kontakt med områdesansvarig enhetschef så tidigt som möjligt, senast fyra veckor före din planerade vistelse i en annan kommun. Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din bosättningskommun.

Till dig som tillfälligt ska vistas i Ystads kommun

Har du beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats i Ystads kommun, tar du kontakt med biståndshandläggare/verksamhetsansvarig i din hemkommun.

Till dig som är biståndshandläggare/verksamhetsansvarig i bosättningskommunen

Det är viktigt att områdesansvarig enhetschef får in er beställning i god tid, minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. Denna framförhållning krävs för vår resursplanering.

Områdesansvarig enhetschef:

Briggen  

0411-57 72 78

Centrum

0411-57 76 44

Hälsobacken

0411-57 70 36
Löderup 0411-57 78 61
Svarte  0411-57 74 07
Östra Förstaden 0411-57 70 31

Områdesindelning

 
Ystads kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Faktureringsunderlag (faktureringsadress, referensnummer, ersättningsmodell med priser, personuppgifter på brukare) skickas till områdesansvarig enhetschef. Ange även namn och telefonnummer till er kontaktperson för eventuell komplettering av inskickade uppgifter.   

Publicerad 2022-05-05, Uppdaterad 2024-06-17