Dagverksamhet

Ystads kommun erbjuder dagverksamhet som gör det möjligt att deltaga i aktiviteter med andra. Dagverksamheterna vänder sig till personer som har en demenssjukdom samt till dem som behöver rehabiliteringsträning och social gemenskap.


Den kan även fungera som avlastning för personer som vårdar närstående.

Biståndsbedömd dagverksamhet kan erbjudas brukare med demensdiagnos.

 

 

Publicerad 2012-02-14, Uppdaterad 2018-10-25

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.