Särskilt boende och korttidsboende


Vad innebär särskilt boende?

Att bo i särskilt boende innebär omvårdnad och service dygnet runt. Här får du hjälp med alla de dagliga insatser som du själv inte kan klara av. All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt, vilket innebär att hjälpen ska vara "hjälp till självhjälp". Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt. Här får du bo kvar till livets slut. 

Vem får bo i särskilt boende?

För att bo i särskilt boende behöver du ha ett stort behov av omvårdnad och service som inte kan tillgodoses av hemtjänst i det egna hemmet. Det är alltid en individuell prövning av den enskildes behov som avgör om plats i särskilt boende beviljas. Begränsningarna i det dagliga livet kan bestå av både fysiska och psykiska hinder. Det är inte diagnosen som avgör om du får bo på särskilt boende utan utfallet av den individuella prövningen. 

Hur ansöker jag om plats i särskilt boende?

Kommunens biståndshandläggare beviljar en plats i särskilt boende efter en ansökan från den enskilde eller legal företrädare på särskild blankett, se länkar till höger. Du har rätt att önska om det är något specifikt boende du skulle vilja flytta till, i mån av plats tas hänsyn till ditt önskemål. För att läsa mer om våra särskilda boenden i kommunen klicka på länkarna i menyn till vänster.

Ystads kommun kan erbjuda särskilda boenden såväl i de centrala stadsdelarna som på den natursköna landsbygden. Ett av boendena drivs av entreprenad på uppdrag av kommunen.

 

 

Publicerad 2019-01-13, Uppdaterad 2022-03-02