Infocenter - Anhörigstöd

Infocenter - om du behöver vägledning om var du kan vända dig i olika frågor är du välkommen att kontakta vår anhörigkonsulent.

De kan ge dig information och vägledning i många olika frågor, du kan även kontakta någron av samordnarna på Seniorernas hus.

Anhörigstöd

När du som hjälper också behöver stöd

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

I Ystads Kommun finns anhörigkonsulent som erbjuder specifikt stöd till dig som är anhörig. Här kan du vända dig om du

  • har frågor eller funderingar kring din situation.

  • vill ha samtal för stöd, vägledning eller rådgivning.

  • vill träffa andra anhöriga i liknande situation.

Detta är ett ansvar för kommunen som regleras i Socialtjänstlagen 5 kap 10 §.

Anhörigvårdare

Anhörigvårdare är den som vårdar en närstående, som på grund av sjukdom och/eller funktionshinder behöver hjälp för att klara sin vardag.

Det kan upplevas både stimulerande och känslomässigt värdefullt att vara anhörigvårdare. 

Ibland kan dock anhörigvårdaren behöva stöd och hjälp, när den fysiska och psykiska påfrestningen, blir tung och hjälp för att lösa problem, som uppstått eller bara få vara sig själv utan ansvar, om så bara för en liten stund.

Ta kontakt redan idag för att få mer information. 0411–577130.

Avlastningsmöjligheter inom Ystads kommun

Biståndsbeslut

  • Avlösning, i hemmet

  • Dagverksamhet

  • Växelboende

Broschyr Information anhörigstöd sydöstra skåne (pdf-fil)

Publicerad 2022-12-23, Uppdaterad 2024-01-08

Kontakt

Infocenter / Anhörigstöd:
Tel: 0411-57 71 30
Petrigatan 10
271 40 YSTAD


Anhörigkonsulent:
Boel Nordin
E-post: boel.nordin@ystad.se

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.