Infocenter - Anhörigstöd

Infocenter - om du behöver vägledning om var du kan vända dig i olika frågor är du välkommen att kontakta vår anhörigkonsulent eller någon av samordnarna på Seniorernas hus.

De kan ge dig som äldre information och vägledning i många olika frågor. 

Anhörigstöd

Allt fler äldre väljer i dag att bo kvar i den egna bostaden även när hälsan sviktar. Det är en viktig uppgift för Ystads kommun att på olika sätt underlätta för människor så att de kan bo kvar hemma fram till livets slut. Detta kan ske genom direkta vård- och omsorgsinsatser, men också indirekt genom att kommunen stödjer anhöriga som vårdar.

Detta är ett ansvar för kommunen som regleras i Socialtjänstlagen 5 kap 10 §.
Socialnämnden i Ystad fastställde i juni 2002 ett program för kommunens stöd för anhöriga. Nedan följer en kort presentation för de insatser vi kan erbjuda. 

Anhörigvårdare

Anhörigvårdare är den som vårdar en närstående, som på grund av sjukdom och/eller funktionshinder behöver hjälp för att klara sin vardag.

Det kan upplevas både stimulerande och känslomässigt värdefullt att vara anhörigvårdare. 

Ibland kan dock anhörigvårdaren behöva stöd och hjälp, när den fysiska och psykiska påfrestningen, blir tung och hjälp för att lösa problem, som uppstått eller bara få vara sig själv utan ansvar, om så bara för en liten stund.

Vi har även kontakt med andra frivilligorganisationer såsom Demensföreningen i Ystad, Strokeföreningen, HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan), Röda Korset och Svenska kyrkans diakon.

Avlastningsmöjligheter inom Ystads kommun

  • Avlösning, i hemmet

  • Dagverksamhet

  • Växelboende

  • Anhörigcafé och gruppträffar med andra anhörigvårdare

 

Broschyr Information till anhöriga (pdf-fil)

Publicerad 2020-12-23, Uppdaterad 2022-10-20

Kontakt

Infocenter / Anhörigstöd:
Tel: 0411-57 71 30
Petrigatan 10
271 40 YSTADAnhörigkonsulent:
Boel Nordin
Tel: 0709-477 638

E-post: boel.nordin@ystad.se

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.