Kommunal hälso- och sjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning har rätt att få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet, så kallad hemsjukvård. Denna hjälp kan vara tillfällig eller permanent.

Sjuksköterska/Distriktssköterska

För dig som är berättigad till hemsjukvård finns det sjuksköterskor i tjänst dygnets alla timmar. Sjuksköterskan kan efter samråd med läkare utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser. 
Länk till Sjuksköterska /Distriktssköterska, öppnas i nytt fönster

Rehabgruppen

Kontakta Rehabgruppen om du har behov av hjälpmedel, bostadsanpassning, träning och hemrehabilitering.
Länk till Rehabgruppen, öppnas i nytt fönster

Tillfällig vistelse i annan kommun

Om du planerar en bortavistelse i en annan kommun än din hemkommun, bör du kontakta Sjuksköterskegruppen och / eller Rehabgruppen för att få information om vilka regler som då gäller.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I Ystads kommun heter vår medicinskt ansvariga sjuksköterska Åsa Lundblad. Åsa har ansvar för att patientsäkerheten i kommunen är hög och att en god kvalitet tillgodoses i vården.
Åsa ansvarar också för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av, eller utsätts för risk, att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
Du kan kontakta Åsa Lundblad om du har frågor eller synpunkter kring hur vården bedrivs eller bemötande i vården, tel: 0411 - 57 75 73.

Har du frågor, synpunkter eller klagomål på kommunens hälso- och sjukvård tala i första hand med personalen på enheten eller verksamhetschefen. Känns det svårt att framföra synpunkterna kan du vända dig till Patientnämnden i Skåne, tfn 0770-110010.

Publicerad 2010-05-07, Uppdaterad 2019-10-10

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.