Sjuksköterska/Distriktssköterska

Kommunal hemsjukvård är till för dig som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte själv eller med hjälp av ledsagning kan ta dig till din vårdcentral.

För att bli inskriven i hemsjukvården behövs en remiss från din vårdcentralsläkare där ditt medicinska vårdbehov framgår. När remiss inkommer till kommunens sjuksköterskor gör de en bedömning av ditt behov av att bli inskriven i hemsjukvården.

Kommunen har ansvar för sjukvården upp till sjuksköterskenivå, vilket innebär att kommunen inte har någon läkare anställd. Däremot samarbetar vi med din primärvårdsläkare. När du blir inskriven i hemsjukvården tilldelas du en patientansvarig sjuksköterska som har ansvar för just dig.

Viss hälso- och sjukvård utförs av undersköterskor/vårdbiträden på uppdrag av kommunens sjuksköterskor. Exempel på sådana insatser är såromläggningar, hjälp med ögondroppar och hjälp att ta läkemedel.

Du har rätt till hemsjukvård så länge behovet kvarstår. Det innebär att när ditt behov upphör eller när du åter kan ta dig till din vårdcentral avslutas hemsjukvården och du hänvisas åter till primärvården.

Publicerad 2022-09-02, Uppdaterad 2023-03-03

Kontakt

Önskar du att komma i kontakt med sjuksköterska/distriktssköterska

Ring 0411- 57 78 38
Måndag -fredag kl 13.30-15.00.