Sjuksköterska/Distriktssköterska

Sjuksköterskan kan åka ut till dig som är berättigad till hemsjukvård och göra ett bedömningsbesök. Besöket kan leda till att du fortsatt får insatser av sjuksköterska, läkarkontakt eller akut sjukhusvård.


Kommunen har ansvar för sjukvården upp till sjuksköterskenivå, vilket innebär att kommunen inte har någon läkare anställd, däremot samarbetar vi med din primärvårdsläkare. Du behöver inte byta läkare när du får hjälp från hemsjukvården.

Sjuksköterskegruppen är indelad i sju distrikt, utöver dessa finns det sex särskilda boenden och två korttidsboenden. Inom hemsjukvården finns även två team:

  • LSS-sjuksköterskor som arbetar med hemsjukvården i gruppbostäder och med de patienter som också har personlig assistent.
  • Minnesteamet som är specialiserade på vård och omsorg vid demenssjukdom. Minnesteamet arbetar med stöd till den som har en demenssjukdom och dennes närstående. Stödet kan innebära hjälp vid utredning och samtal både enskilt och i grupp. Demenssjuksköterskan kan vid ett hembesök ge råd och stöd till hur den demensdrabbade och dennes närstående lättare kan fungera i det vardagliga livet.

När du blir inskriven i hemsjukvården tilldelas du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ansvaret för just din hälso- och sjukvård.

Vårdpersonal inom hemtjänsten utför en del av de sjukvårdande behandlingarna, efter instruktion av sjuksköterskan. Exempel på sådana behandlingar är såromläggningar, hjälp med ögondroppar och hjälp att ta dina läkemedel

Önskar du komma i kontakt med sjuksköterska/distriktssköterska ring 0411-577838 mån-fre kl.13.30-15.00.

Länk till områdesindelning

Publicerad 2020-09-02, Uppdaterad 2021-06-01