Rehabilitering - hjälpmedel

Rehabgruppen i Ystads kommun består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här finns också förrådstekniker, handläggare för bostadsanpassningsärenden samt enhetschef.


Rehabgruppen arbetar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen genom att stödja människor till en så självständig vardag som möjlig utifrån den enskildes mål. Vi arbetar i team med andra personalgrupper inom Social omsorg och samarbetar med Region Skåne.

Avgifter Hälsa ,vård och omsorg 2019

Ansvar vid lån av hjälpmedel

 

Tekniska hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel kan du kontakta Rehabgruppen. Bedömning, utprovning och ordination utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut i samråd med dig. Hjälpmedel är ett lån av kommunen. Exempel på hjälpmedel som finns i kommunens sortiment är: rullstolar, rollatorer, vårdsängar, hygienhjälpmedel samt hjälpmedel för minne och planering.

Du som inte är folkbokförd i Ystads kommun kan hyra vissa hjälpmedel hos oss mot en avgift. Uthyrning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska detta återlämnas, väl rengjort, på hjälpmedelsförrådet på Spaljegatan 10.

Förrådet är öppet för återlämning av hjälpmedel, vardagar 8-14.Övrig tid avtalas med respektive ordinatör.

Länk till karta för att hitta till Hjälpmedelsförrådet

Om du har behov av hjälpmedel eller om du har frågor kring detta, avtala tid med arbetsterapeut eller fysioterapeut, se telefonlistan till höger.

Bostadsanpassning

Du har rätt att ansöka om bostadsanpassning om du upplever svårigheter att klara dig i hemmet på grund av bostadens utformning. Du kan till exempel ha svårt att ta dig över trösklar, komma i och ur badkar, gå upp och nerför trappsteg.

Du kan kontakta arbetsterapeuten i ditt område för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag eller om du har frågor om bostadsanpassning, se telefonlistan i kontaktrutan till höger.

Se även kommunens hemsida för bostadsanpassning.

Träning och Hemrehabilitering

Hemrehabilitering finns för dig som:

  • Inte kan ta dig till primärvården med assistans eller ledsagare.
  • Nyligen kommit hem från sjukhusvistelse och där det gjorts en Samordnad Individuell plan (SIP).
  • Har träningsbehov i din hemmiljö.

Du kan få hjälp med träning och hemrehabilitering för att bibehålla ett så självständigt liv som möjligt, efter sjukdom och skada eller i förebyggande syfte etc. Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för träningen i samråd med dig. Rehabgruppen samarbetar, vid behov, med övrig personal kring dig.

Kommunens dagverksamhet ”Utsikten” finns på Bellevue. Här finns också möjlighet till träning. Arbetsterapeut och fysioterapeut lägger i samråd med patienten upp ett individuellt träningsprogram som sedan utförs med stöd av en undersköterska. Träningen är 1 gång/vecka under en 10 veckors period. Kontakta din arbetsterapeut/fysioterapeut för anmälan.

 

Publicerad 2013-06-26, Uppdaterad 2019-04-07

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.

Kontakt Rehabgruppen

Hjälpmedelsförrådet 

0411- 57 89 76

Endast återlämning av hjälpmedel

Spaljegatan 10, Ystad

Öppet måndag-fredag 8:00-14:00

Fax till Rehabgruppen: 0411-127 70 

 

Briggen Väst/Svarte

Arbetsterapeut: 0411-57 89 58

Fysioterapeut: 0411- 57 89 67

Briggen Öst

Arbetsterapeut: 0411-57 89 70

Fysioterapeut: 0411- 57 89 47

Centrum öst

Arbetsterapeut: 0411-57 89 03 

Fysioterapeut: 0411- 57 89 74 / 0411- 57 79 43

Centrum väst

Arbetsterapeut:0411-57 89 03 

Fysioterapeut: 0411-57 89 46/ 0411- 57 79 43

Hälsobacken 

Arbetsterapeut: 0411-57 89 75 och 0411-57 89 59

Fysioterapeut: 0411- 57 89 57/0411- 57 89 69

Väderleksvägens trygghetslägenheter

Arbetsterapeut: 0411-57 89 39

Fysioterapeut: 0411- 57 89 23

Löderup

Arbetsterapeut: 0411-57 89 72

Fysioterapeut: 0411- 57 89 73

Östra Förstaden

Arbetsterapeut: 0411-57 89 49

Fysioterapeut: 0411- 57 89 65

Björnstjärnan

Arbetsterapeut: 0411-57 89 66

Fysioterapeut: 0411- 57 89 71

Funktionsnedsättning (LSS) och socialpsykiatri

Arbetsterapeut: 0411-57 89 63 och 0411- 57 89 48

Fysioterapeut: 0411- 57 77 52 och 0411- 57 89 74

Korttidsboende Stödenheten

Arbetsterapeut: 0411-57 89 68

Fysioterapeut: 0411- 57 72 14

 

Särskilda boenden

Bellevue

Arbetsterapeut: 0411- 57 89 63 (avd opalen, pärlan, diamanten) 0411-57 89 58 (avd ametisten, smaragden, rubinen, safiren)

Fysioterapeut: 0411- 57 89 74 

Ejdern

Arbetsterapeut: 0411-57  89 75

Fysioterapeut: 0411- 57 89 57

Ljuskällan

Arbetsterapeut: 0411-57 89 70

Fysioterapeut: 0411- 57 89 47

Lyktan

Arbetsterapeut: 0411-57 89 66

Fysioterapeut: 0411-57 89 71

Löderupsgården

Arbetsterapeut: 0411-57 89 72

Fysioterapeut: 0411- 57 89 73

Solbacken

Arbetsterapeut: 0411-57 89 59

Fysioterapeut: 0411- 57 89 69

Svarte

Arbetsterapeut: 0411-57 89 58

Fysioterapeut: 0411- 57 89 67

Vigavägen

Arbetsterapeut: 0411-57 89 43

Fysioterapeut: 0411- 57 89 46

Väderleksvägen särskilt boende

Arbetsterapeut: 0411-57 89 39

Fysioterapeut: 0411- 57 89 23

 

Enhetschef :

Linette Olsson: 0411-57 79 16

fax: 0411- 127 70