Övriga bostäder

Lägenheter som är handikappanpassade och lättillgängliga finns i Ystad på Petrigatan (Göken) samt i Svarte i anslutning till det särskilda boendet.

Trygghetsboende finns på Väderleksvägen och på Tobakgatan (Åkerblom).

Den boende tecknar kontrakt med hyresvärd och betalar hyra. Bostadstillägg sökes genom Pensionsmyndigheten.

Publicerad 2022-01-02, Uppdaterad 2023-06-05