Avgifter för äldre

Regler för avgifter inom omsorgen i Ystad

 

Utgångspunkten är att de samlade avgifterna inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte ska vara högre än den lagstadgade maxtaxan, f. n. 1 860 kr i månaden.

 

 

 

                                                                       

  

                                                                                                                           

 

 

Publicerad 2014-01-20, Uppdaterad 2019-01-15

Kontakt

Avgiftshandläggare:

Jessica Hagberg
Tfn: 0411-57 76 23
E-post: jessica.hagberg@ystad.se

Maria Ceihagen
Tfn: 0411-57 73 27
E-post: maria.ceihagen@ystad.se

Christina Åkesson
Tfn: 0411-57 77 86
E-post: christina.akesson@ystad.se

Telefontid: Vardagar 10.00 - 11.30 och
13.30 - 14.30