Öppenvårdsenheten

Öppenvårdsenheten är en öppenvårdsverksamhet inom barn- och familjeenheten.

På Öppenvårdsenheten kan familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år få stöd i olika situationer.

Öppenvårdsenheten erbjuder stöd och behandling utifrån varje familjs behov genom föräldrasamtal, familjesamtal och enskilda samtal. Man kan också få praktiskt - pedagogiskt stöd i sitt hem.

Öppenvårdsenheten
Lilla Östergatan 28
Tel: 0411-57 80 19

Publicerad 2022-12-11, Uppdaterad 2023-08-21