Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Samma rättigheter

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Olika typer av funktionsnedsättningar

  • Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel vara att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, kropp, armar och ben.
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet till exempel är autism och adhd. 
  • Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker.

    Det är vanligt att man har flera funktionsnedsättningar samtidigt.

    Källa: 1177


Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna i rutan här intill.

Publicerad 2022-08-23, Uppdaterad 2023-09-01