Skolfrånvaro

Skolan ska ge dig möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och med kompisarna. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.

En bra skolgång ska bidra till att stärka självkänslan och tilliten till din egen förmåga. Att du som elev möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och en god grund för lärande.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Ta alltid kontakt med din skola eller annan vuxen som du känner förtroende för om det känns jobbigt att gå till skolan.

Det är viktigt att gå klart grundskolan eftersom vi i Sverige har skolplikt till årskurs 9. Gymnasiet är inte obligatoriskt men det är fortfarande viktigt att se till så att man har något att göra efter grundskolan för att senare kunna klara sig på egen hand.

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger.

Publicerad 2017-12-01

Kontakt

Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Pia Stålbrand
0411-57 80 81
pia.stalbrand@ystad.se

Har du behov av akut hjälp?