Skolfrånvaro

Skolan ska ge dig möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och med kompisarna. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.

Skolmiljön

En bra skolgång ska bidra till att stärka självkänslan och tilliten till din egen förmåga. Att du som elev möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och en god grund för lärande.

Frånvaro 

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Ta alltid kontakt med din skola eller annan vuxen som du känner förtroende för om det känns jobbigt att gå till skolan.

Gå klart skolan

Det är viktigt att gå klart grundskolan eftersom vi i Sverige har skolplikt till årskurs 9. Gymnasiet är inte obligatoriskt men det är fortfarande viktigt att se till så att man har något att göra efter grundskolan för att senare kunna klara sig på egen hand.

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, hittar du mer information i länkarna i rutan här intill.

Publicerad 2022-12-01, Uppdaterad 2023-05-04