Sorg

När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Du kan behöva mycket stöd och omtanke när någon som står dig nära dör.

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt.

En vanlig reaktion är rädsla för att bli övergiven. Om du mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller ditt behov av trygghet, närhet och omsorg finns en risk att du kan bli deprimerad.

Din reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i ditt liv, till exempel frigörelse från dina föräldrar. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner när man förlorat någon närstående är:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk

Källa: Barnperspektivet, Umo

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger.

Publicerad 2022-09-04, Uppdaterad 2023-09-01