real-estate-3337032_1920.jpg

Bostadslös

Alla kommuner i Sverige har ansvar för att se till att det finns bostäder i kommunen. Däremot har socialtjänsten inget ansvar för att lösa bostadslöshet i allmänhet.

I första hand är det ditt eget ansvar att skaffa en bostad. Det betyder att du behöver göra allt du kan för att hitta en egen bostad. (D v s söka bostad via bostadsförmedling, bostadsföretag, andrahandsförmedlingar eller på annat sätt försöka ordna din bostadssituation.)

Råd och stöd för att hitta bostad

Boendekoordinatorn på Vuxenenheten kan ge dig råd och stöd i hur du söker bostäder. Du kan också få hjälp med råd ifall du riskerar att bli bostadslös.

Om du önskar komma i kontakt med boendekoordinatorn så kan du kontakta Vuxenenheten på tel 0411-57 73 07 (vardagar kl 09:00-10:00).

Jag söker bostad socialtjänsten ystad

Hyresvärdar i Skånes kommuner

Vem kan få hjälp för att få en bostad?

Socialtjänsten kan, i vissa situationer, hjälpa till med bostad, genom bistånd i form av andrahandskontrakt. Det stödet kan ges till personer som av olika skäl inte kan få ett eget bostadskontrakt. Biståndet kan ges endast under följande förutsättningar:

• Du är helt bostadslös.
• Du har svårt att på egen hand skaffa bostad på grund av exempelvis hyresskulder eller betalningsanmärkningar.
• Du själv har sökt flera bostäder under en lång tid utan att lyckas. Du behöver kunna redogöra för hur du sökt.
• Du tillhör någon av de grupper som socialtjänsten har ett särskilt ansvar för. Det kan vara personer med funktionsvariation eller äldre personer.

Att det generellt sett är svårare att få ett hyreskontrakt om man har skulder eller betalningsanmärkningar är exempelvis inte i sig ett skäl till att det kan beviljas bistånd till bostad.
Att det är brist på bostäder på den öppna bostadsmarknaden är inte heller i sig skäl nog för bistånd till bostad från socialtjänsten.

Att ansöka om hjälp

Du kan ansöka om att få hjälp med att hitta en bostad genom andrahandskontrakt. Socialtjänsten inleder då en utredning. Under tiden som utredningen pågår ska du själv fortsätta att söka bostad. Efter avslutad utredning får du ett beslut på om du har rätt till insatsen eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet så har du möjlighet att överklaga det.

Om du vill ansöka om bistånd i form av andrahandskontrakt, ring Vuxenenheten på tfn 0411-57 73 07 (vardagar kl. 09:00-10:00).

Är ditt behov akut?

Om du står helt utan bostad och inte kan ordna en sovplats för natten kan du, i särskilda fall, ha rätt till ekonomisk hjälp till ett tillfälligt boende.

Ekonomisk hjälp till tillfälligt boende beviljas för kortare perioder.

De tillfälliga boendena kan vara på vandrarhem eller liknande enklare boenden.

För att få ekonomisk hjälp till ett tillfälligt boende behöver du först göra en ansökan om bistånd. Om du inte redan har kontakt med Försörjningsenheten så kan du kontakta mottagning på tfn 0411-57 75 75, vardagar mellan kl. 08.30-09.30.

Du behöver själv ta kontakt med tillfälliga boenden för att undersöka tillgänglighet och pris. Om du har egna inkomster så får du bekosta det tillfälliga boendet själv.

Publicerad 2023-06-02, Uppdaterad 2024-04-03