Dödsfall, bouppteckning, dödsboanmälan och begravningar

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. Du måste bland annat gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den ska skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå.

Dödsboanmälan

Äger den avlidne inget hus, bostadsrätt eller mark eller om det inte finns så mycket pengar i dödsboet så kan dödsbodelägarna ansöka om en dödsboanmälan hos handläggare i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Detta kan man göra om tillgångarna i dödsboet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter. En dödsboanmälan är en handling som då ersätter bouppteckning. För dödsboanmälan gäller att den avlidne inte får efterlämna någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

En dödsboanmälan kan inte göras om

  • Någon av dödsbodelägarna inte vill
  • Det krävs mycket arbete av handläggaren att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
  • Om det finns testamente
  • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands eller om det finns tillgångar i dödsboet
  • Den som gått bort äger saker som är av ekonomiskt värde.

Det är viktigt att dödsboet inte betalar några räkningar eller kostnader – eller i övrigt rör tillgångarna i dödsboet – innan begravningen är betald och bouppteckning eller dödsboanmälan är upprättad.

Anmälan lämnas till Skatteverket

Dödsboanmälan utförs av en handläggare i den kommun som den avlidne var folkbokförd och lämnas därefter till Skatteverket i Kalmar. Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar så som kontakter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. I dödsboanmälan framgår även dödsboet eventuella skulder.

Begravningskostnad

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan bistånd sökas till begravningskostnader. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med högst 55 % av gällande prisbasbelopp (25 575 kr år 2019). Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. Till begravningskostnader räknas kostnad för gravsten eller inskription av befintlig gravsten samt minnesstund. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning. Begravningskostnad är en prioriterad kostnad i dödsboet och den betalas alltid i första hand.
Om du önskar få hjälp med att ordna begravningsceremoni och det som behövs inför begravning av din anhörige kan du kontakta en begravningsbyrå som mot avgift hjälper till efter dina önskemål.

Boutredning

Om det inte finns några arvingar till den som avlidit kan du vända dig till social omsorg som hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Begravningsombud

Svenska Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige förutom i Stockholm och Tranås där kommunen har huvudansvaret.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, vem bevakar din rätt till begravningshjälp? Begravningsombudet representerar dig som inte tillhör Svenska Kyrkan och är bland annat diskussionspart/medlare om problem skulle uppstå i samband med frågor som rör begravning.

Begravning i annan ordning

En begravning i annan ordning kan utformas på många olika sätt och vara helt fri från religiösa inslag. Begravningen ger möjlighet till ett personligt avsked för de närstående och kan präglas av deras minnen av den avlidne.

Begravningsavgift

Alla som är bokförda och betalar skatt i Sverige betalar begravningsavgift på sin skattsedel.

Publicerad 2023-01-09, Uppdaterad 2024-04-03

Kontakt

Mottagningstelefon:
Tel: 0411-57 75 75
Telefontid måndag – fredag 0830-0930

Reception:
0411-57 73 60

Besöksadress:
Blekegatan 1


Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad

Fax: 0411-191 16

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.