Praktik

Om du är inskriven hos arbetsmarknadsenheten kan du ha möjlighet att få kontakt med arbetslivet genom praktik.
Vi stödjer dig i att hitta en passande praktikplats oavsett vad du har för tidigare erfarenheter eller utbildning.

En praktikplats kan ha många syften, till exempel att:

• Få inblick i hur en arbetsplats fungerar
• Skapa kontakter
• Inspirera till vidare studier
• Få färska meriter och referenser
• Öva det svenska språket
• Få arbetslivserfarenhet
• Ge vägledning inför framtida yrkesval

Under tiden du är i praktik är du försäkrad och får behålla din aktuella ersättning.
Du kan även få hjälp med resekostnader kopplade praktiken

Publicerad 2020-11-30, Uppdaterad 2021-12-08