Praktik

Om du är inskriven hos arbetsmarknadsenheten kan du ha möjlighet att få kontakt med arbetslivet genom praktik.
Vi stödjer dig i att hitta en passande praktikplats oavsett vad du har för tidigare erfarenheter eller utbildning.

En praktikplats kan ha många syften, till exempel att:

  • Få inblick i hur en arbetsplats fungerar
  • Skapa kontakter
  • Inspirera till vidare studier
  • Få färska meriter och referenser
  • Öva det svenska språket
  • Få arbetslivserfarenhet
  • Ge vägledning inför framtida yrkesval

Under tiden du är i praktik är du försäkrad och får behålla din aktuella ersättning.
Du kan även få hjälp med resekostnader kopplade praktiken

Publicerad 2022-11-30, Uppdaterad 2023-12-13