Styrgrupp och organisation

Styrgrupp

Ledning och styrning av samverkan kring psykisk hälsa i sydöstra Skåne

Uppdragsbeskrivning

Deltagarförteckning
Styrgrupp för samverkan - psykisk hälsa

Mötesanteckningar
22 januari 2020

8 april 2020

Organisation

Samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning och barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Ramöverenskommelse, Skåne
Lokal överenskommelse sydöstra Skåne
Organisationsbeskrivning

Publicerad 2019-11-18, Uppdaterad 2020-04-17