Boendestöd

Vuxna över 18 år med psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet kan ansöka om boendestöd i hemmet. Stödet handlar om att underlätta din vardag, både i och utanför din bostad och öka dina möjligheter till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Samsjuklighet innebär att ha två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, i detta fall missbruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos.

Det är socialtjänstlagen (SoL) som ger rätt till boendestöd för person med psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet.

Vem kan få boendestöd?

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet som medför begräsningar i vardagen kan ansöka om boendestöd.

Detta kan boendestödet stötta dig med:    

  • Bryta isolering
  • Komma i gång med hushållssysslor 
  • Skapa rutiner i vardagen 
  • Enklare hushållsekonomi 
  • Vara ett stöd vid möte med olika myndigheter 

Planering av ditt stöd med din boendestödjare:  

När du beviljas insatsen boendestöd görs en genomförandeplan för hur ditt stöd ska se ut. Denna planering görs tillsammans med din boendestödjare.

Denna genomförandeplan följs upp regelbundet, för att vad du behöver stöd med och hur ofta kan förändras med tiden.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt SoL.
   

Publicerad 2023-11-22

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar


e-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Hur vi behandlar personuppgifter och GDPR:

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna synpunkter här.