Stöd vid psykisk ohälsa

Att ha en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera och att bryta isoleringen.

Det finns stöd i form av bland annat mötesplatser du kan gå till för att umgås, stöd i kontakter med myndigheter och information om psykisk hälsa/ohälsa. Du kan  ansöka om insatser hos en biståndshandläggare. 

Träffpunkten

Träffpunkten är en mötesplats för dig som är vuxen och vill umgås, känna tillhörighet och ingå i ett sammanhang.

För mer information besök hemsidan Träffpunkten.

Återhämtningscaféerna

Återhämtningscaféer i sydost har arrangerades för att skapa en mötesplats för alla som berörs av psykisk ohälsa.

För mer information besök hemsidan Återhämtning.

Personligt ombud

Om du är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning och betydande svårigheter i din vardag kan du vända dig till ett personligt ombud.

Det personliga ombudet kan vara ett stöd i kontakter med till exempel myndigheter, sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst.

För mer information besök hemsidan Personligt ombud.

Psykisk hälsa

På hemsidan Psykisk hälsa hittar du information kring psykisk hälsa/ohälsa, vård vid psykisk ohälsa, om återhämtning, inflytande och delaktighet, samverkan, föreningar i sydöst, aktiviteter och arrangemang.     

Anhörigstöd

Varje kommun ska erbjuda stöd för att underlätta vardagen för dig som hjälper eller stödjer en närstående.

För mer information besök hemsidan Anhörigstöd.

Eller besök hemsidan Anhörigstöd-missbruk.

Hur ansöker jag om insatser?

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om insatser hos biståndshandläggare.

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker och om vilka insatser du kan ansöka om hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt SoL.

Publicerad 2023-11-22

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar


e-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Kvalitetsfrågor

Information om kvalitetsmål och Lex Sarah för avdelningen Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri besök sidan Kvalitetsfrågor.

Hur vi behandlar personuppgifter och GDPR:

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.