Basgruppen

Vi arbetar återhämtningsinriktat och erbjuder olika aktiviteter både som du kan göra själv och i en grupp med andra.

PromenadVåra aktiviteter ute

  • Promenadgrupper där går vi olika långt.
  • Öppen uteverksamhet där vi är i Sandskogen eller vid Marinan. Vi tänder grillen, äter gemensam lunch samt har olika aktiviteter.

Aktiviteter inne i våra lokaler

  • Kvinnogrupp där vi belyser olika teman som berör kvinnan i olika faser i livet.
  • Fixargrupp här gör vi olika konkreta arbetsuppgifter efter behov i vår lokal.
  • Kreativa gruppen är för dem som vill utforska sitt konstnärliga sinne där vi arbetar och skapar med olika material.

Mindfulness för återhämtning

Basgruppen har ett samarbete med en dramapedagog en gång i veckan där vi förflyttar vår verksamhet till församlingshemmet. Där jobbar vi med mindfulness övningar och har olika teman för varje termin.

Vi får även skapa i olika sorters material och erbjuds delta i den öppna diakonin som anordnas kontinuerligt.

Häng med oss ut

Ett samarbete med  Friluftsfrämjandet som heter Häng med oss ut. Det bygger på att naturen är som en läkande kraft.

Föreläsningar och event

Basgruppen deltar i olika föreläsningar eller event som andra aktörer anordnar som gynnar vår målgrupp.

Gå för psykiska hälsan - loppet

Verksamheten uppmärksammar även psykiatriveckan genom att delta i ”Gå för psykisk hälsa” loppet.

Återhämtningscafé

Ett samarbete mellan kommunerna och psykiatrin i Sydöstra Skåne. Kostnadsfritt arrangemang där man pratar om vad återhämtning innebär och tipsar om verktyg för att må bra.

För mer information besök sidan Återhämtning.  

Hur ansöker jag om Sysselsättning? 

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om stöd enligt SoL.                

 

Publicerad 2023-11-22

Öppettider

Måndag - fredag

Klockan 08:00 - 15:30  

Vi har inte öppet röda dagar

Kontakt

Telefon

0411-57 72 11

0709-47 72 11

0722-26 95 54

 

Adress:

Apgränd 3 C

Följ oss på Facebook och Instagram