Anolytech

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Hållbarhet och de globala målen är anledningen till varför Anolytech tagit nästa steg och kommit in i fler branscher. Vi märker att fler och fler öppnar upp ögonen för hållbarhet och miljön – och vi utbildar och informerar ofta om detta, vilket gör att vi trivs i rollen som ”informatörer” och ambassadörer!

Vad har du värdesatt mest?

Att se och uppleva nyfikheten och engagemanget gällande hållbarhet och miljöfrågor från så många olika verksamheter och människor! Det är bara om alla bidrar som vi kan göra en skillnad!

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Aningen mer tid för mingel och kanske fler inbjuda!?

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Utan tvivel har vi fått nya kontakter att utforska nya samarbeten med! Bl.a. igår ESS!!

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Många saker, dels ser vi över vilka delmål/mål vi kan hjälpa våra kunder att bidra till, dels arbetar vi aktivt med våra egna processer och leverantörer kring våra egna hållbarhetsmål och vår miljöpåverkan.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Är gärna mer delaktig och tillgänglig!

// Christian Sterning, Anolytech

Årets Framtidssäkrare ystadmodellen 2022

Vinnare av Årets Framtidssäkrare 2022

Publicerad 2022-10-12, Uppdaterad 2023-10-13