Så ser processen ut - tidplan

Utvecklingen av Hamnstaden är fortfarande i ett tidigt skede. Vi kommer här på hemsidan löpande uppdatera med information om processen framåt. Såhär ser processen ut hittills:

Vad har hänt hittills?

  • Februari 2021. Ystads kommuns kommunstyrelse beslutar att bevilja arbetet med Hamnstadens första etapp.
  • September 2021. Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked för Hamnstadens första etapp.
  • Oktober 2021. Den 15 oktober bjöd Ystads kommun in intresserade byggaktörer på ett rundabordssamtal om utvecklingen i Hamnstaden och Köpingebro. Information från rundabordssamtalet finner du här: Rundabordssamtal 2021

Vad händer härnäst?

  • November 2021. De aktörer som deltog på rundabordssamtalet den 15 oktober 2021 kan tom 30/11 komma med intresseanmälningar för att delta i arbetet med Hamnstaden och/eller Köpingebro. Ystads Kommun kommer därefter återkoppla till de som visat intresse.
  • Januari 2022 (preliminärt). Ystad Kommun sätter i gång arbetet med Hamnstaden etapp 1.

Sidan uppdateras löpande när ny information tillkommer.

Publicerad 2021-05-31, Uppdaterad 2021-11-02