Nya träd planteras längs Blekegatan

Arbetet med att plantera 54 nya träd längs norra sidan av Blekegatan kommer att vara klart i vecka 46. 

De nuvarande lindarna har fört en tynande tillvaro och ett stort antal har dött under åren p.g.a. dåliga markförhållanden, liten plats för rötter och dåligt dränerad jord. De nya träden får rejält tilltagna markbäddar med väl dränerad jord.

Nya körsbärsträd

Prunus Sunset Boulevard, Prydnadskörsbär, är en relativt ny sort som har ett smalväxande upprätt växtsätt. Bladen är vackert kopparfärgade vid lövsprickningen på våren, blir gröna till sommaren och får fina höstfärger i rött och orange. Blommorna är vita med rosa skiftning. Prydnadskörsbärsträden gör sig vackert som alléer på smala gator och på t ex innergårdar. Träden blir 8-10 m höga och 3-4 m breda. Härdiga i zon 1-2.

Prydnadskörsbärsträden kommer så småningom också att planteras längs södra sidan av Blekegatan.

Nya träd på Blekegatan

Nya träd på Blekegatan

Träden som de såg ut innan bytet på Blekegatan, dåliga rotsystem och halva trädkronor

Gamla träd på Blekegatan

Gamla träd på Blekegatan

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2023-06-05