Stadsgränsstenar

I samband med att vi anlade en ny gång- och cykelbana på Kristianstadsväge, hittade vi en gammal gränssten på kommunens förråd.  Denna är nu placerad vid gång- och cykelbanan på Kristianstadsvägen vid Risabäcken.

Parkenheten har hittat ytterligare en gränssten, som nu är placerad på Västerleden vid gång- och cykelbanan. Vi undersöker just nu historien om den lilla stenen som det står BHLM på. Troligtvis symboliserar stenen gränsen till Bjärsjöholm.

Stadsgränsstenarna är placerade efter en historisk karta från år 1853. Kartan hittar du i rutan till höger. 

 

Stadsgränssten Risabäcken
Stadsgränssten vid Risabäckenn på Kristianstadsvägen

 

Stadsgränssten Risabäcken

Stadsgränssten Risabäcken

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Stadsgränssten på Västerleden

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2024-06-18