Trädplanteringar i Ystad 2012

Ystads kommuns parkenhet har under 2012 utfört trädplanteringar i alléform vid gång- och cykelvägen vid Kristianstadsvägen. Vi har planterat 24 st Carpinus betulus "Franz fontaine" som på svenska kallas smalkronig Avenbok. 

Här nedan kan du se några bilder som visar arbetet med planteringen på Kristianstadsvägen.

 

 Kristianstadsvägen

Kristianstadsvägen

Kristianstadsvägen

I Källesjös nya exploateringsområde vid gång- och cykelvägen har det planterats 36 st Sorbus incana som på svenska kallas Silveroxel.

Källesjö
Bilden: Trädplantering i Källesjö

Ystads kommun har ett samarbete med föreningen Planteringsvännerna i Ystad. Tillsammans planterar vi varje år ett minnesträd. År 2012 var det i samband med August Strindbergs 100-års jubileum (han dog 1912). Han ärades med  minnesträdet  Nyssa sylvatica som på svenska kallas Tupeloträd. Augist Strindberg skrev boken "Inferno", när han 1897 bodde i Ystad.

Minnesträd
Bilden: Minnesträdet på Skansgatan som planterats inför Augst Strindbergs 100-årsjubileum

Publicerad 2022-12-30, Uppdaterad 2023-06-08