Trädvårdsarbete

I Norra Promenadens lindallé vid kapellet har röta observerats i sju exemplar av träden och en undersökning av deras kondition och säkerhet har utförts.

 

Träden kommer att beskäras enligt besiktningens rekommendationer, för att få fortsatt överlevnad och för att säkerställa gångvägens passage för fotgängare.

Lindallé

Publicerad 2020-12-17, Uppdaterad 2021-05-24