Anmälan & praktisk info

Vanliga frågor och svar


Covid-19

Håll dig uppdaterad via vår sida "På gång", där vi publicerar uppdateringar och information om hur våra kurser bedrivs just nu. Observera att uppdateringar och ändringar kan komma med kort varsel.

Den 9 februari avvecklades restriktionerna. Men smittan är fortfarande mycket hög i samhället och vi behöver fortfarande hjälpas åt för att inte sprida den vidare.

Vi återgår nu successivt till ordinarie verksamhet, och du får information från din lärare om vad som gäller.

God handhygien och vädring

  • Fortsätt tvätta händerna noga med tvål och vatten eller handsprit. Tvätta t ex händerna före din lektion.
  • Stanna hemma vid symtom.
  • Vi vädrar i klassrum och lokaler mellan och under lektioner i största möjliga mån.

Vänta utanför

För att begränsa antalet personer i lokalerna ber vi föräldrar, syskon och andra vuxna att inte sitta och vänta i våra gemensamma utrymmen. Lämning och hämtning sker vid ytterdörren ett tag till. Detta gäller båda våra verksamheter, på Regementet och Spanienfararegatan.

Vem kan anmäla sig?

Alla barn och unga som är folkbokförda i Ystad kommun eftersom elevplatserna är subventionerade med kommunala medel. 

Se respektive ålder under de olika ämnena/ kurserna på vår hemsida.

Hur anmäler jag mig?

Du bokar en kurs genom att registrera ett konto på StudyAlong samt att välja kurs och lägga den i varukorgen.

Köpet är bindande när du har godkänt och slutfört din bokning.

Betalning sker via Swish, betalkort eller faktura. 

Betala gärna med Swish eller betalkort i första hand – snabbt och enkelt för både dig och oss!

Vid betalning mot faktura ska denna betalas senast på förfallodatum, inom 30 dagar från fakturadatum. Därefter överlämnas fordran till inkasso.

Normalt skickas fakturorna ut i mars för vårterminen, och i oktober för höstterminen.

Alla terminskurser gäller endast en termin. Vi har även kortare kurser, där antal tillfällen visas i kurskatalogen.

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin måste du köpa en ny kurs. Inför en ny termin får du som redan går på Kulturskolan ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Detta erbjudande måste du godkänna och betala inom angiven svarstid, för att säkra din plats till kommande termin.

Avanmälan

Ångerrätten gäller i 14 dagar från köpdatum.

Du avsäger dig din ångerrätt om du påbörjar kursen inom 14 dagar från genomfört köp, alternativt om du köper en kurs som startar inom 14 dagar från genomfört köp.

Om du vill avboka din kursplats efter att ångerfristen löpt ut kan du göra detta senast fem arbetsdagar innan första kursdagen, och då mot 50% återbetalning av kursavgiften. 

Efter påbörjad kurs sker ingen återbetalning.

Vid allvarligare sjukdom eller skada kan du avboka din kursplats och avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. 

Avbokning görs via vårdnadshavarens konto på StudyAlong. Det räcker inte att bara säga till läraren för att avboka en kursplats.

OBS! En obetald faktura gäller inte som avbokning. 

Kan jag gå hur många kurser jag vill på Kulturskolan?

I mån av plats kan du gå på flera kurser där vi undervisar i grupp. På Kulturskolan får man individuell undervisning på ett eller max två instrument. Elever som ska söka vidare utbildning i musik kan få kombinera ett orkesterinstrument med ett ackordinstrument. Prata med din lärare om detta.

Kan jag gå hur många kurser jag vill på Kulturskolan?

I mån av plats kan du gå på flera kurser där vi undervisar i grupp. På Kulturskolan erbjuds du individuell undervisning på ett (1) instrument (max 2). Detta för att så många barn och unga som möjligt ska få gå hos oss. Elever som ska söka vidare utbildning i musik kan få kombinera ett orkesterinstrument med ett ackordinstrument. Prata med din lärare! OBS: En anmälan per önskad kurs.

Avgifter

Avgifter för Kulturskolan från 2020.01.01.

Antagna av Kommunfullmäktige 2019.06.13

Avgifter gäller per termin.

Kurs Terminsavgift
Gruppundervisning, som t ex musikteori, teater och bild 500 kr
Ämnesundervisning (Solosång, instrument, singer songwriter) 600 kr
Vuxna (endast i mån av plats) 1800 kr
Instrumenthyra
(hör med respetive lärare eller expeditionen)
350 kr
Körsång (kostnadsfritt för solosång- och singersongwriter-elever) 275 kr
Orkester (kostnadsfritt för dig som spelar orkesterinstrument) 275 kr

Viss kurslitteratur kan komma att användas i våra kurser. Kurslitteratur ingår inte i våra avgifter utan den står du själv för.

Vad ingår i avgiften?

För dig som spelar ett instrument/sång innehåller dina speltillfällen utöver enskilda lektioner även andra aktiviteter under året. Med speltillfällen menas lektioner, konserter, projekt, samspelsdag, föreställning, workshop, utställning, läger, inspelning mm.

Vi tar ej igen förlorad lektionstid vid elevens egen frånvaro (sjukdom, resor mm).

Viktigt att tänka på

Tänk också på att uppdatera Kulturskolan med korrekta kontaktuppgifter då vi mailar och sms:ar information. Om det sker förändringar i fakturaadressen du angett – kontakta oss i god tid innan det är dags för betalning.

Läsårstider

Vi följer i stort sett läsårstiderna för grundskolan i Ystads kommuns, med två terminer samt lov. Ibland har vi lovverksamhet som man kan anmäla sig till.
A-dagarna (studiedagar) följer grundskolans dagar.
Din lärare meddelar dig ifall annat gäller för just den dagen.
Terminsstart och -avslut meddelas av din lärare, på vår hemsida samt på vår Facebooksida.

Information finns alltid på sidan ”På gång”.

Frånvaro

 All frånvaro meddelas till din lärare direkt via elevens iRum i StudyAlong.
Vårdnadshavare kan även anmäla frånvaro via appen “StudyAlong”.

Hyra av instrument

Till de elever som går på Kulturskolan. Vi hyr ut en del blås- och stråkinstrument. Instrumenthyran betalas terminsvis och faktureras samtidigt som kursavgiften.
Efter ett år (max två) rekommenderar vi att man skaffar ett eget instrument (gäller ej stråk, hör med din lärare). Hyr du ett instrument på Kulturskolan måste detta återlämnas i samband med en skriftlig avanmälan.

Publicerad 2012-08-21, Uppdaterad 2021-10-27

Kontakt

Gith Vikström
Kulturskolan Expedition
Kulturskolan@ystad.se
0411-57 75 40

Adress:Björnstjernegatan 10
271 80 Ystad

Karta

På telefon nås vi lättast mån-tors kl. 13.00-15.00. Ingen besökstid, endast bokade besök. Kulturskolans expedition är stängd på fredagar.

Marie Sandvik
Chef Kulturskolan
marie.sandvik@ystad.se

Anmälan

Anmälan till lediga platser på våra kurser sker via kurskatalogen i vårt nya system StudyAlong.

Kurskatalogen öppnar den 1 september. Då kommer det att finnas en länk till den här. 
För att boka en kursplats behöver du ett konto i StudyAlong. Om du inte redan har detta, så finns instruktioner här.

Läs mer om StudyAlong bland nyheterna på sidan På Gång.

Frånvaroanmälan

All frånvaro meddelas till din lärare direkt via elevens iRum i StudyAlong.
Vårdnadshavare kan även anmäla frånvaro via appen “StudyAlong”.

Följ oss på

Facebook & Instagram