Anmälan & praktisk info

Vanliga frågor och svar


Corona-information

Håll dig uppdaterad via vår sida "På gång", där vi publicerar uppdateringar och information om hur våra kurser bedrivs under pandemin. Observera att uppdateringar och ändringar kan komma med kort varsel.


Får jag delta i mina kurser om jag bor med eller har varit nära någon som har covid-19?

Symtomfria barn som går i grundskolan och gymnasiet och som bor med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma från skolan och även avstå fritidsaktiviteter utanför skolan. Det innebär att de även ska undvika att delta i sina kurser på Kulturskolan. 

Särskilda regler gäller nämligen om man bor eller har bott med någon som har covid-19. Då räknas man som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Mer information om dessa regler finns att läsa på 1177.se.

Om ditt barn testats positivt för covid-19 är det viktigt att hushållet följer de förhållningsregler för smittspårning och isolering som ges i samband med att ni blir kontaktade av smittspårare på Region Skåne.

Om du väntar på provsvar i samband med att du varit nära någon i skolan som har covid-19, så kan du vara i skolan under provtagningsperioden (om du är symtomfri), men du ska undvika fritidsaktiviteter som t ex dina kurser på Kulturskolan.


Vänta utomhus!

Till föräldrar och andra vuxna: Just nu är det inte tillåtet för föräldrar, syskon och andra vuxna att vistas i våra gemensamma utrymmen. Lämning och hämtning måste därför ske vid ytterdörren. Detta gäller båda våra verksamheter, på Regementet och Spanienfararegatan och är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla öppet.


Har du varit utomlands?

De elever som har vistats i utlandet ska inte återgå till sin undervisning på plats på Kulturskolan förrän 7 dagar efter hemkomst. Vid hemkomst från utlandet ska eleven testas för covid-19. Detta ska även göras dag 5 efter hemkomst från utlandet.

Det finns inga allmänna rekommendationer för dem som reser inom Sverige, men vi ber er att vara ytterst försiktiga och att inte återgå till undervisning om det finns minsta symtom.


Hur påverkas verksamheten av pandemin?

Kulturskolan följer myndighetsrekommendationerna och vidtar nödvändiga hygienåtgärder för att säkerställa både er elevers och vår personals hälsa. Vi förutsätter också att du stannar hemma om du känner dig minsta sjuk. Detta gäller även vår personal.

Vi vill gärna påminna om att vi alla måste hjälpas åt och ta ansvar för att begränsa smittspridningen genom att t ex tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten och att hålla avstånd till varandra när ni är här. Tvätta t ex alltid händerna före din lektion.

På Kulturskolan gör vi allt för att hålla igång all vår verksamhet, och för att våra elever ska få bästa möjliga undervisning utifrån rådande omständigheter.


Vi ser ständigt över vår verksamhet utifrån ett smittoriskperspektiv.

 

Tack för er förståelse!

Avstånd = omtanke (illustration)

Vem kan anmäla sig?

Alla barn och unga som är folkbokförda i Ystad kommun eftersom elevplatserna är subventionerade med kommunala medel. 

Se respektive ålder under de olika ämnena/ kurserna på vår hemsida.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till Kulturskolans kurser genom att din vårdnadshavare använder e-tjänsten "Anmälan till Kulturskolan". E-tjänsten signeras med e-legitimation och finns på minasidor.ystad.se.

Om e-legitimation saknas, kontakta oss så hjälper vi dig med anmälan.

Anmälan tas emot löpande och dateras när den kommer in. Till en del ämnen och kurser är det kö. Hör du inte av oss finns du ändå kvar i vårt kösystem och kontaktas när det finns ledig plats. Har du frågor så hör av dig!

Som ny elev på Kulturskolan erbjuds du två provlektioner om du ska spela ett instrument. Efter den andra lektionen har du en vecka på dig att meddela lärare eller expeditionen om du inte önskar fortsätta din undervisning, annars utgår fakturering för hela terminen. Vill du anmäla dig till en kurs i ämnet Kreativ Teknik. Gör din anmälan här

Avanmälan

Det krävs ingen återanmälan utan du har kvar din plats på Kulturskolan tills den sägs upp.
Du säger upp din plats genom att din vårdnadshavare gör en skriftlig avanmälan via mail till kulturskolan@ystad.se.

Om platsen sägs upp under påbörjad termin debiteras hel terminsavgift. Uppsägningen gäller då nästkommande termin.

Avanmäl dig därför i god tid. (Detsamma gäller för hyra av instrument).

Kan jag gå hur många kurser jag vill på Kulturskolan?

I mån av plats kan du gå på flera kurser där vi undervisar i grupp. På Kulturskolan erbjuds du individuell undervisning på ett (1) instrument (max 2). Detta för att så många barn och unga som möjligt ska få gå hos oss. Elever som ska söka vidare utbildning i musik kan få kombinera ett orkesterinstrument med ett ackordinstrument. Prata med din lärare! OBS: En anmälan per önskad kurs.

Avgifter

Avgifter för Kulturskolan från 2020.01.01.

Antagna av Kommunfullmäktige 2019.06.13

Avgifter gäller per termin.

Kurs Terminsavgift
Gruppundervisning, som t ex musikteori, teater och bild 500 kr
Ämnesundervisning (Solosång, instrument, singer songwriter) 600 kr
Vuxna (endast i mån av plats) 1800 kr
Instrumenthyra
(hör med respetive lärare eller expeditionen)
350 kr
Körsång (kostnadsfritt för solosång- och singersongwriter-elever) 275 kr
Orkester (kostnadsfritt för dig som spelar orkesterinstrument) 275 kr

Viss kurslitteratur kan komma att användas i våra kurser. Kurslitteratur ingår inte i våra avgifter utan den står du själv för.

Vad ingår i avgiften?

För dig som spelar ett instrument/sång innehåller dina speltillfällen utöver enskilda lektioner även andra aktiviteter under året. Med speltillfällen menas lektioner, konserter, projekt, samspelsdag, föreställning, workshop, utställning, läger, inspelning mm.

Vi tar ej igen förlorad lektionstid vid elevens egen frånvaro (sjukdom, resor mm).

Viktigt att tänka på

Tänk också på att uppdatera Kulturskolan med korrekta kontaktuppgifter då vi mailar och sms:ar information. Om det sker förändringar i fakturaadressen du angett – kontakta oss i god tid innan det är dags för betalning.

Läsårstider

Vi följer i stort sett läsårstiderna för grundskolan i Ystads kommuns, med två terminer samt lov. Ibland har vi lovverksamhet som man kan anmäla sig till.
A-dagarna (studiedagar) följer grundskolans dagar.
Din lärare meddelar dig ifall annat gäller för just den dagen.
Terminsstart och -avslut meddelas av din lärare, på vår hemsida samt på vår Facebooksida.

Information finns alltid på sidan ”På gång”.

Frånvaro

Gäller det frånvaro samma dag, kontakta din lärare direkt. Maila annars kulturskolan@ystad.se.

Hyra av instrument

Till de elever som går på Kulturskolan. Vi hyr ut en del blås- och stråkinstrument. Instrumenthyran betalas terminsvis och faktureras samtidigt som kursavgiften.
Efter ett år (max två) rekommenderar vi att man skaffar ett eget instrument (gäller ej stråk, hör med din lärare). Hyr du ett instrument på Kulturskolan måste detta återlämnas i samband med en skriftlig avanmälan.

Publicerad 2012-08-21, Uppdaterad 2020-10-01

Kontakt

Kulturskolan

Välkommen att kontakta oss för mer information!

kulturskolan@ystad.se
0411-57 75 40
Per telefon når du oss lättast mån-tors kl 10.00-11.30
Ingen besökstid, endast bokade besök. Kulturskolans expedition är stängd på fredagar.

Länk till e-tjänst:
Anmälan till Kulturskolan

Kontakt

Kreativ Teknik

Kreativ Teknik är en del av
Kulturskolan i Ystad.

kreativteknik@ystad.se
Tel: 0709-47 75 42

Spanienfararegatan 2, Ystad
(länk till Google Maps)

Vi är granne med Novakliniken,
men med entré på baksidan, inne på gården.

Kartbild som visar ingången från gården


ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER


Följ oss på Instagram:
kreativteknikystad