Klassorkester

Klassorkester är kulturskolans orkester på fritids i Svarte och Sövestad.
Alla fritids-barn i åk 3 i Sövestad och 3-4 i Svarte är välkomna att vara med i orkestern. Lärarna heter Ebba och Ola:

Klassorkester

                Lärarna Ebba och Ola

Vad är en klassorkester?

Orkesterrepetitionerna sker efter skoltid, men i anslutning till skolan för att så många som möjligt ska kunna vara med. I orkestern lär vi oss att spela tillsammans.
Vi lär oss att spela ett instrument, att läsa noter och att lyssna på och peppa varandra. Instrumenten vi spelar på är trumpet och klarinett.
Att delta är gratis och lärarna tar med instrument och noter varje lektion. Man behöver inte ha spelat något instrument förut utan vi lär oss allt från början.

Klassorkestern möjliggörs våren 2024 med hjälp av bidrag från Kulturrådet.

Hur anmäler man sig?

Anmälan görs enkelt via ebbakarin.rubensson@edu.ystad.se  

Sövestad-gruppen är full, men det finns enstaka platser kvar i Svarte.

Publicerad 2024-02-12