Om Ungdomens Hus

Här kan du läsa om Ungdomens Hus syfte och mål – och lite historik.

Syfte och mål

Ungdomens Hus på Industrigatan i Ystad är en öppen verksamhet för barn och unga med fokus på deras fritid. Öppettiderna är anpassade efter högstadiet/gymnasiet och här erbjuds ett stort utbud av aktiviteter, som ska spegla delaktighet, inflytande och initiativ, samt ge plats åt inspiration och umgänge. Aktiviteterna anpassas efter behov, önskemål och situation.

Verksamheten är öppen, inkluderande och prestigelös, och ska befästa och förstärka en positiv utveckling hos ungdomar. Miljön i huset ska andas trygghet och kreativitet samt spegla och ge utrymme för barn- och ungdomskultur.

Och förresten: Många kallar Ungdomens Hus för "UG".

Historik

Efter kommunfullmäktiges beslut i maj 2002 om godkännande av anslag startade arbetet med projektering inför ombyggnad av före detta Snickeriet i Ystad – till ett Ungdomens hus.

Enligt beslut i Ungdomsfullmäktige "döptes" huset till "Palket".

Projekteringen var i slutet. Flera års planering av ett Ungdomens Hus skulle förverkligas i det Gamla Snickeriet på Industrigatan 8. Snart skulle snickare, målare, elektriker och rörläggare förverkliga en dröm. Den 11 oktober 2003 brann dock Gamla Snickeriet, Palket, ned till grunden. 

Efter branden startades under våren 2005 ny projektering för uppförande av ny byggnad på samma plats och den 1 december 2006 invigdes huset med pompa och ståt. 

Fanns det då ingen fritidsgård innan 2006? Jo. Per Helsas fritidsgård låg i centrala delarna av Ystad, i delar av det gamla korsvirkeskvarteret Per Helsa bedrevs det fritidsverksamhet i många årtionden. Många vuxna och äldre har också minnen från Per Helsa.

Publicerad 2023-08-15, Uppdaterad 2024-06-17

Kontakt

Industrigatan 8
271 39 Ystad
0411-57 73 42
ungdomenshus@ystad.se

Richard Andersson
Chef Ungdomens Hus
0411-57 77 81
richard.andersson@ystad.se

Vi finns på

Facebook
Instagram
Discord

Kontantfritt

Verksamheten är kontantfri, betalning i caféet endast med Swish.
Läs mer

Vi behöver dig!

Ungdomens Hus behöver dig som ung och dina grymma idéer! Har du förslag på inköp, aktiviteter, workshops, tävlingar, artister, skaters, gamers, konstnärer, idrottare eller vill du hålla i ett evenemang? Tipsa oss gärna genom att maila oss på ungdomenshus@ystad.se

Vi kan också hjälpa dig att söka pengar om din idé kostar och gynnar andra ungdomar.