Val 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommun.

Allmänna val i Sverige 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region och kommun vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Foto: M Dahlstrand
I Ystads kommun är Valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Är du intresserad att jobba i vallokal 2022?

Anmäl dig genom att klicka på knappen nedan.

Publicerad 2021-05-25, Uppdaterad 2022-07-04