Gunnar och Lilly Perssons konststipendium

Gunnar och Lilly Persson stiftelse för uppmuntran åt utövande konstnärer har har sedan 1981 utdelat ett ateljé- och bostadsstipendium.

Det är genom åren många konstnärer som tillbringat ett fruktbart arbetsår i huset på Dammgatan 21 bakom Konstmuseet; några av de senare var Anders Kappel, Mariana Ekner, Torsten Ridell. För några sedan såldes fastigheten i avsikt att fondera medlen för att årligen dela ut ett större kontantstipendium till en konstnär med anknytning till regionen.Gunnar Persson (1908 - 1975) var ursprungligen Stockholmskonstnär, men fick med åren genom sommarvistelser allt fastare band med Sydöstra Skåne. 1970 köpte makarna gatuhuset på Dammgatan, som byggdes om till ateljé. Perssons konstnärskap fick starka intryck av naturen och landskapet kring Ystad. Ljuset och horisonten är viktigt i hans måleri.

Stipendiat 2016

Farmor Ruth och hennes döttrar

Årets Gunnar och Lilly Perssons stiftelses stipendium till en utövande konstnär tilldelas i år Johanna Schartau.

Johanna Schartau tar upp angelägna allmänmänskliga frågor i sin konst, ofta utifrån ett kvinnoperspektiv och med den personliga berättelsen som utgångspunkt. Hon bedriver en konstnärlig forskning, som ligger till grund för hennes arbeten när hon gräver i sitt eget såväl som offentliga arkiv innehållande historiskt och samtida material. Val av teknik och material varierar utifrån berättelsen och sammanhanget. Film, fotografi, tryck, textil, skulpturala objekt är material och tekniker hon gärna använder och/eller relaterar till.

För mer information om Johanna Schartau, se hennes hemsida:

http://www.johannaschartau.se/

Se tidigare stipendiater här

Publicerad 2023-12-18, Uppdaterad 2024-02-22