Tidigare stipendiater

Stipendiat 2016 Johanna Schartau

Johanna Schartau tar upp angelägna allmänmänskliga frågor i sin konst, ofta utifrån ett kvinnoperspektiv och med den personliga berättelsen som utgångspunkt. Hon bedriver en konstnärlig forskning, som ligger till grund för hennes arbeten när hon gräver i sitt eget såväl som offentliga arkiv innehållande historiskt och samtida material. Val av teknik och material varierar utifrån berättelsen och sammanhanget. Film, fotografi, tryck, textil, skulpturala objekt är material och tekniker hon gärna använder och/eller relaterar till.

Stipendiat 2015 Ola Åstrand

Stipendiat 2014 Caroline Mårtensson

Stipendiat 2013 Magdalena Svensson

Stipendiat 2012 Catrin Andersson

Stipendiat 2011 Ditte Ejlerskov

Stipendiat 2010 Charlotte Walentin

Stipendiat 2009 Nichlas Winmalm

Stipendiat 2008 Jonas Liveröd

Stipendiat 2007 Astrid Svangren

Stipendiat 2006 Madelene Oldeman

Stipendiat 2005 Mette Wide

Stipendiat 2004 Anneli Nilsson och Susanne Rönnertz

Stipendiat 2003 Leif Eriksson

Publicerad 2023-01-17, Uppdaterad 2024-02-26