Stipendiater 2022

Mottagare av Eric och Inger Olson-Ekdahls stipendium 2022 är Ann Rosén och Anna Andersson. Stipendiet delades ut på Ystads konstmuseum den 3:e maj.

 

Årets motiveringar:

Ann Rosén

Med en stor experimentrikedom och egentillverkade material och tekniker växer Ann Roséns konstverk fram. Hennes tvärdisciplinära konstnärskap glider mellan bildkonst och musik och är fullt av uppfinningar. Rosén skapar sina egna instrument, sitt eget material, sina egna programvaror. I projektet Drawing Sessions tar abstrakta audiovisuella konstverk plats i rummet genom blyerts, elektronik och datorer. Tekniska lösningar möter analogt hantverk, kontroll möter slump och material möter det immateriella. Själva utförandet är en del av konstverket – handens rörelse tillsammans med lyssnandet, det konkreta tecknandet fyller pappret med linjer och samtidigt skapas en komposition som fyller rummet och betraktaren med unika ljudupplevelser.

Ann Rosén är född 1956 i Hörnefors och utbildad vid Konstfack i Stockholm. Hon bor och arbetar i Malmö och Östra Hoby.

 

Anna Andersson

Anna Andersson arbetar med skulptur på ett sätt som skapar glidningar mellan kategorier som rum, objekt, form, yta och massa. Med en arbetsmetod där tanke och handling går ihop till ett tillstånd på kunskapens gräns skapar hon abstrakta former och konkreta situationer som ”testar att vara”. Anderssons praktik undersöker skulpturmediets möjligheter till ett närmande av essensen av form – det sätt på vilket någonting visar sig. Det storskaliga formatet tar sig ofta arkitektoniska kvaliteter i utställningsrummet och de snillrika presentationsformerna bär referenser till skulpturmediets historia. Med mod, integritet och tillit till processen gör Andersson konst vars ärende inte enkelt låter sig formuleras i ord, men som visar sig med självklarhet i de rum den intar.

Anna Andersson är född 1989 i Ljungbyhed och är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Hon bor och arbetar i Malmö.

 

Publicerad 2023-05-02