Stipendiater 2023

Mottagare av Eric och Inger Olson-Ekdahls stipendium 2023 är Ingrid Furre och Takao Momiyama.

 


Ingrid Furre Tyda moln (2023), plywood, gesso, linoljefärg, metall, tujakottar

 

Ingrid Furre är konstnär och poet. Det språkliga och materiella möts i hennes visuella gestaltningar som ibland ter sig sprungna ur skrivtecknens värld, men också ur den mänskliga kroppen och de miljöer som den formar. Hon arbetar i en skulpturtradition som bryter med idén om skulpturen som ett sammanhållet, fristående objekt. Verken sprider ofta ut sig i rummet, längs med väggar och golv, runtomkring betraktaren. Material av skilda karaktärer hanteras med största känslighet, deras egenskaper tillvaratas alltid på ett sätt som sätter dem i centrum för verkets kommunikation. Genom ett starkt formspråk i ständig förhandling skapar Furre verk som påkallar ett nyfiket förhållningssätt till omgivningen. Ett förhållningssätt som dröjer sig kvar och ruckar på invanda föreställningar om kroppsliga och sociala samspel.

 

Ingrid Furre är född 1983 i Stavanger och är utbildad vid Kunst- och designhøgskolen i Bergen och Konsthögskolan i Malmö. Hon bor och arbetar i Malmö.


Takao Momiyama Åker (2018), sashiko (japansk broderiteknik)

 

Takao Momiyama gestaltar tiden och den levda erfarenheten i sina textila arbeten. Varesig det rör sig om kläder som lappas och lagas, eller en formmässigt friare tillämpning i storskaliga broderier, så använder han den japanska återbrukstekniken sashiko för att belysa fenomen så som klass, värde och konsumtionskultur. Momiyamas konstnärliga process börjar på marknaden i Japan där han letar stuvbitar av äldre handfärgade och handvävda tyger. I ateljén fortsätter en mödosam process av att sammanfoga tygerna i lager med repetitiva stygn. Samtidigt som komplexa mönster med viss formmässig referens till det skånska jordbrukslandskapet sakta växer fram så förlängs materialens liv och nya värden produceras. Med en teknik hemmahörande i dåtidens fattiga bondekultur, samt med stor skicklighet i tanke, blick och hand, skapar Momiyama rum för reflektion kring vår tids mest kritiska frågor.

 

Takao Momiyama är född 1951 i Sano, Japan, och är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han bor och arbetar i Simrishamn.

 

Publicerad 2024-05-03