Ellen Trotzig stipendiater

Carl Boutard (stipendiat 2010) möter Ellen Trotzig

 


5 juni - 22 aug

RoomFive, 2:a vån

Ellen Trotzig stipendiater


RoomFive presenterar en utställning med ett urval konstnärer som mottagit Ellen Trotzigs stipendium.

Sal 4:
Carl Boutard en av 2010-års stipendiater möter verk av Ellen Trotzig. Vi lyfter särskilt fram Carl Boutard och låter honom ingå i ett möte med Trotzig. Ett möte mellan två av varandra oberoende konstnärskap från olika tidsepoker med olika uttryck och intentioner; men likväl med intressanta beröringspunkter främst när det gäller komposition och form men även när det gäller intresse för naturen.

Sal 5a & 5b:
Håkan Bengtsson, Lisa Jeannin, David Krantz, Lisa Manner, Sirous Namazi, Andreas Poppelier, Annika Ström, Astrid Svangren, Magnus Thierfelder, Charlotte  Walentin.

Vi presenterar även ett urval av den yngre generationens konstnärer som mottagit Ellen Trotzigs stipendium som har ställt ut på Ystads konstmuseum eller som finns representerade i museets samling.

Ellen Trotzig testamenterade sin konstnärliga kvarlåtenskap till Malmö Museum, satt att förvalta och delvis sälja denna med syfte att skapa en fond i hennes minne. Ellen Trotzig önskade bl.a. uppmuntra yngre lovande konstnärskap. Två minnesutställningar hölls 1950 efter hennes bortgång i Simrishamn och i Malmö. Inkomster från dessa två utställningar kom att lägga grunden för den stipendiefond som årligen sedan 1952 delar ut stipendium till en lovande yngre konstnär bosatt eller född i Skåne.

Ellen Trotzigs stipendiefond förvaltas av Malmö konstmuseum. 2010 års Ellen Trotzig stipendiater är: Carl Boutard, Hertha Hanson och Julian Stalbohm. 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2019-05-23