Leif Eriksson - Artists Books

24 jun – 22 aug

1:a vån

Konstnären Leif Eriksson startade 1978 ett arkiv för svenska Artists’ Books; SAAB –The Swedish Archive of Artists’ Books samt förlaget Wedgepress & Cheese.

Utställningen på 1:a vån presenterar ett antal verk av Leif Eriksson bl.a. ”Nothing New”, ”Bygge av vrakbrädor”, ”Ordkast för mina dagliga Ja och Nej” och ”Fyra gånger femtiotre rader text”, samt ett urval ur vår permanenta  samling med Artists’ Books.

Artists’ Books är inte böcker om konstnärer. D.v.s. konstnärsböcker eller livres d’artistes, inte heller illustrerade böcker. De utgör ett alternativt konstnärligt utrymme oberoende av konstgallerier och institutioner. Även andra former än böcker kan användas som utrymme exempelvis  cd-skivor eller sidor i olika publikationer.

Själva begreppet ”Artists’ Books” lanserades i USA på 1960-talet i anslutning till den idébaserade konsten. Det angavs då ha startat med Ed Ruschas ”Twenty six gasoline stations”. Men det finns många tidigare exempel på renodlade Artists’ Books. Redan 1947 gav C.O Hultén ut ”Drömmar ur bladens händer” på nystartade Image förlag i Malmö. Ett verk som presenteras i utställningen.

Ystads konstmuseum har sedan ett antal år byggt upp en unik samling med Artists’ Books.  Basen i denna samling utgörs av konstnären Leif Erikssons förvärvade arkiv SAAB -The Swedish Archive of Artists’ Books samt samtliga titlar från konstnärens förlag Wedgepress & Cheese.  Samlingen innehåller Artists’ Books av bl.a. C.O  Hultén, CF Reuterswärd, Lars Olof Loeld, Sture Johannesson, Bo Cavefors, Leif Elggren, Marie Louise Ekman, Lars Vilks, Peter Johansson, Jörgen Nash, Öyvind Fahlström, Jan Håfström m.fl.

I samlingen ingår även bok och publiceringsprojekt som Publikation av Rollon, samt böcker, CD-skivor, kataloger och tidskrifter av konstnärer som Alison Gerber, Christina Kubisch, Marja-Leena Sillanpää, Jonas Liveröd, Calle Ljungström och Håkan Blomqvist. Verk och projekt som sammantaget vidgar och utforskar begreppet Artists’ Books.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2022-01-16, Uppdaterad 2024-01-04