Ellisif Hals och Susanne Skeide möter Karin Persson

26 november - 22 januari

Ellisif Hals (NO) och Susanne Skeide (NO) möter

Karin Persson (SE) i RoomFive på Ystads konstmuseum

grafik, teckning, installation

Ellisif Hals (f.1981 )och Susanne Skeides  (f.1982) rumsliga installationer gjorda av grafiska tryck och teckningar möter ett urval av Karin Perssons (1891-1971) trägravyrer från Konstmuseets samlig.

Ellisif Hals och Susanne Skeide tecknar och gör grafiska tryck som de sedan klipper i och använder som material till rumsliga installationer. Tusentals små bilder flätas ihop och bildar tillsammans en helhet som rytmiskt tar plats i rummet. Hals, som numera är bosatt i Malmö och Skeide som bor i Oslo, träffades under utbildningsåren i Norge och har sedan dess deltagit i flera utställningar tillsammans. Här möter de Karin Perssons konst. Persson utövade sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Ystad under förra seklet och är väl representerad i Ystads konstmuseums samling. Perssons stora intresse för natur och botanik syns i hennes motiv, hennes trägravyrer föreställer gärna närstudier av växter som utförts med en stor precision och en musikalisk lätthet.

Hals och Skeide gör ett urval från Perssons samlade verk och låter hennes svartvita små trägravyrer möta deras färgstarka tredimensionella installationer. Ett spännande möte över tid där den grafiska metoden finns som en gemensam nämnare och är utgångspunkten i det samtal som äger rum mellan konstverken som har flera andra intressanta beröringspunkter.

Ýrr Jónasdóttir

Konstmuseichef, Ystads konstmuseum

Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2024-01-04