Ystad-Metall

9 juni - 19 augusti

2:a vån

Ystad-Metall

Ur företaget Ystad-Metalls produktion

Ystads konstmuseum visar ett urval skulpturer och andra föremål som producerades av Ystad-Metall under förra seklet. Ystad-Metall (företaget hette AB Ystads Metallindustri 1919-1942) var ett ambitiöst företag som hade sin storhetstid under 1920-60-tal. En rad formgivare arbetade där under årens lopp. De kunde bli långvariga eller bara göra korta uppdrag, en del kom utifrån och andra var förankrade i Ystad. Oscar Antonsson (1898-1960) och Stig Blomberg (1901-1970) har satt avtryck i Ystads offentliga miljö. Bäckahästen på Stortorget, Tympanon ovanför porten till Mariakyrkan och Gåsalisa vid Pilgrändshuset är Antonssons verk. Utanför Konstmuseet på S:t Knuts torg står Blombergs Ada. Flera av formgivarna var etablerade kändisar i den dåtida konstvärlden. Deras namn fortsätter att bidra till intresset för företaget.

Mer påkostade och sällsynta föremål lyfts fram i utställningen. Men alla objekt som visas har inte valts ut på grund av formgivaren eller exklusiviteten – kanske känner besökare även igen massproducerade ljusstakar från sin egen fönsterkarm. Gemensamt för dem är att de kommit till i mötet mellan konstnärliga ambitioner och krav på funktionalitet. Det är ett möte där den konstnärliga kompetensen värderas högt samtidigt som det ställer stora krav på anpassning. Ystad-Metalls specialitet var funktionella föremål med ett tilltalande utseende. Att företagets mest produktiva period sammanföll med folkhemsbygget och den socialdemokratiska ambitionen att sprida god bildning, god hälsa och även god konst till de breda folklagren är också värt att nämna. Det låg i tiden att låta både form och funktion spela en framträdande roll, och Ystad-Metalls framgångar står helt säkert att finna i en tidig förståelse för detta. Man skapade vad som ibland kallas för ”nyttokonst” – tänkt att underlätta och förgylla vardagen.

I utställningen visas verk av:Gunnar Ander, Walter Andersson, Oscar Antonsson, Hans Bergström, Stig Blomberg, Carl-Einar Borgström, Ulla Fogelklou-Skogh, Hugo Gehlin, Karl Edvin ”Wiwen” Nilsson, Anna Thulin och Ivar Ålenius-Björk.

Klostret i Ystad presenterar samtidigt en utställning som fokuserar på företagets historia och tillverkningsprocessen.

 

Utställningscurator: Lena Persson

Publicerad 2022-06-08, Uppdaterad 2024-01-04