NÅGONSTANS

27 september – 30 november

NÅGONSTANS

2:a vån

Katarina Andersson, Jenny Magnusson och Patrik Elgström

Konstnärerna Katarina Andersson, Patrik Elgström och Jenny Magnusson arbetar med respektive måleri, skulptur och fotografi. De har träffats regelbundet under ett par års tid för att sätta samtalet i fokus och genom det undersöka varandras praktiker, dess släktskap och sätta ord på ögonblick i den konstnärliga processen som är svårfångade. Deras arbete har resulterat i utställningar och seminarier där det konstnärliga samtalet synliggjorts.

Med utställningen Någonstans sätter de nu tillsammans sina respektive konstnärskap i dialog med delar av Ystads konstmuseums samling. De har valt att förhålla sig särskilt till landskapet i konsten, en tematik som finns väl representerad i samlingen. Samtalet inför utställningen har kretsat kring betraktarens relation till landskap, arkitektur och rum.

Konstnärerna bor och verkar i Göteborg och, från hösten 2014, i Berlin.

Publicerad 2014-12-08, Uppdaterad 2024-01-04