hus+boll=träd

17 oktober – 17 januari 2016

hus+boll=träd

Vuxentillåten

Lisa Ewald, Danilo Stankovic, Egill Sæbjörnsson, Sissel Tolaas

Utställningen "hus+boll=träd, vuxentillåten" är gjord i samband med det regionala projektet Bästa Biennalen! En konstfestival för barn, unga och andra nyfikna. Årets tema för biennalen är förvandling, ett tema som även präglar utställningen på Ystads konstmuseum. Men hjälp av fantasin och våra sinnen kan verkligheten såsom vi upplever den förvandlas till någonting helt annat!

De flesta konstutställningar är anpassade efter normen normallång vuxen med kapacitet att ta till sig ett visst textmaterial. Utställningen "hus+boll=träd" är utformad efter barnen som konstmuseibesökare men passar hela familjen.

Fyra konstnärer deltar i utställningen; tre av konstnärerna, Lisa Ewald, Danilo Stankovic och Sissel Tolaas, har gjort nya verk till utställningen medan Egill Sæbjörnssons videoinstallationer har visats i tidigare sammanhang. Utställningen är curaterad av Ýrr Jónasdóttir.

Luktlek är ett interaktivt verk av Sissel Tolaas där ett antal dofter presenteras vilka besökarna uppmanas att identifiera, tolka och verbalisera. Tolaas samlar och återskapar lukter; det kan vara alltifrån människor till platser.  I tjugo år har hon aktivt tränat och utvecklat sitt luktsinne och i Berlin, där hon bor och arbetar, har hon ett arkiv bestående av tusentals olika dofter. I sina konstverk återger Tolaas delar av vår värld som en lukt och på så sätt vidgar vår tillvaro genom att låta oss förstå världen utifrån näsans perspektiv.  Hon presenterar det osynliga och närmar sig en tolkning av omgivningen genom ett sinne som vi är mindre vana att använda i ett sådant sammanhang. I verket Luktlek förvandlas osynliga molekyler till personliga associationer, minnen triggas och fantasin väcks.

Egill Sæbjörnsson intresserar sig för kopplingen mellan den mentala och den fysiska verkligheten, hur vi förvandlar vår egen verklighet via sinnena genom att projicera våra tankar på den fysiska verkligheten. Sæbjörnsson arbetar främst med videoinstallationer där han projicerar rörliga bilder på objekt. I utställningen visas två verk "Fem lådor" från 2009 och "Pingpong dans" från 2006. Fem vita lådor står staplade i ett hörn, fem stillastående fysiska ting, men med hjälp av en videoprojektion ser det ut som att lådorna får liv. De hoppar upp, flyger runt, de öppnas och ut flyger saker och det låter. Det är som en lek där döda ting får liv med hjälp av fantasin.

Danilo Stankovic hämtar inspiration till sin mystiska bildvärld ifrån såväl folklore som konsthistorien och populärkulturen. Stankovic arbetar främst med måleri och hans målningar föreställer ofta mystiska landskap där kopplingar kan göras till det naturromantiska måleriet och psykedelisk musik.  Det är färgglatt, ljust och förföriskt vackert och på samma gång oförklarligt, mörkt och otäckt. Hans bilder ställer många frågor kring vad det egentligen är för en plats och händelser vi möter. I "hus+boll=träd" bjuder Stankovic in betraktaren att fysiskt träda in i hans bildvärld. Med hjälp av naturmaterial som trä och halm samt ljus och mörker har han skapat en mystisk plats som kan upplevas som både spännande och lite skrämmande att krypa in i.

Lisa Ewald är serietecknare och illustratör. Hennes första egna album ”Allt kommer bli bra” kom ut för två år sedan. Ewald arbetar gärna med olika tekniker och material när hon tecknar och hon har gjort flera spraymålningar på väggar i utställningsrum och offentliga rum.  I sina serier angriper Ewald gärna orättvisa strukturer och givna normer med både ilska och absurd humor. I "hus+boll=träd" använder sig Ewald av färgen som uttryck när hon täcker väggarna och målar en värld som kan beskrivas som en blandning mellan luft och vatten eller himmel och hav. Här finns Ewalds karaktärsistiska figurer som sjunker eller svävar-, simmar eller flyger omkring. Det är en värld full av uttryck och med hjälp av fantasin får vi som betraktare skapa vår egen berättelse.

Publicerad 2015-10-17, Uppdaterad 2024-01-04