Slow Art

13 juni – 20 september

Annika Liljedahl - Törnrosa

Annika Liljedahl, Törnrosa, foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

 

Slow Art

3:e vån

Slow Art presenterar en rörelse inom konst och konsthantverk där teknik, material och arbetsprocess har getts en särskild betydelse. Se ett 30-tal föremål i silver, textil, glas och keramik; alla unika och omsorgsfullt gjorda.

Verken som visas har alla utförts i långsamma och ofta omständliga arbetsprocesser. Flera av konstnärerna har utvecklat helt egna tekniker för att nå de specifika uttryck de sökt, andra har valt att arbeta på samma sätt som hantverkare har gjort i flera sekler före dem. Hantverksprocessen i sig tillför värden som ett maskintillverkat föremål saknar. Värden som handlar om mänsklig närvaro och tid. Det handlar om att göra saker väl istället för snabbt, att värdera kvalitet istället för kvantitet    

I detta sammanhang står inte Slow Art för ett specifikt estetiskt uttryck. Tvärtom samlar begreppet såväl relativt traditionella former och tekniker som nyskapande uttryck och innovativa hantverkstekniska lösningar. Flera av de föremål som visas i utställningen befinner sig i gränslandet mellan konsthantverk och konst. Den gemensamma nämnaren är den långsamma tillkomstprocessen.  

 Utställningen är producerad av Nationalmuseum.

Nationalmuseum@Ystads konstmuseum

Publicerad 2015-09-24, Uppdaterad 2024-01-04