25 % - Kvinnor i konstsamlingen

Elsa Nilsson, målning

3 december - 5 februari 2017

25 %

Kvinnor i konstsamlingen

År 2016 firar Ystads konstmuseum 80 år som konstmuseum. Detta har vi uppmärksammat bland annat genom att visa två separatutställningar med konstnärer som är välrepresenterade i samlingen; Inger Ekdahl och Johan Johansson. Vi avslutar jubileumsåret med att göra en närläsning av samlingen utifrån ett genusperspektiv. Hur ser könsfördelningen i konstsamlingen ut efter 80 år av samlande? Det totala antalet konstnärer i Ystads konstmuseums samling är för närvarande 772 stycken. Utställningens titel utgörs av den andel som är kvinnliga konstnärer och visar ett urval verk som förvärvats genom åren. Den största delen av verken i utställningen har under de senaste åren varit magasinerade eller deponerade inom Ystads kommun.

Följande konstnärer finns representerade i utställningen: Kerstin Abram-Nilsson, Eva Acking, Ester Almqvist, Grete Billgren, Anna Boberg, Sonia Delaunay, Carolina Falkholt, Astrid Hede, Maria Hillfon, Edna Hinnerson, Gittan Jönsson, Inger Kihlman, Brita af Klercker, Louise Nessim, Elsa Nilsson, Vera Ohlsson, Karin Persson, Charlotte von Poehl,  Madeleine Pyk, Greta Sandberg, Kerstin Skogsberg, Jette Stoltz, Kerstin Lundberg Stenman, Ulla Viotti, Ruth Wahlund, Charlotte Walentin, Birgitta Westberg, Kerstin Winberg.

Publicerad 2016-12-19, Uppdaterad 2024-01-04