Inger Ekdahl

13 februari-17 april

Inger Ekdahl

Konstruktioner i samklang

Ystadsbördiga Inger Ekdahl (1922-2014) arbetade med nonfigurativt måleri och var en av Sveriges modernistiska pionjärer. Under mitten av 1950-talet var hon en av få utövare som influerades av det spontanistiska måleriet där slumpen och spontana impulser avgjorde uttrycket. Men Inger Ekdahl utvecklade en egen form där hennes till synes spontana måleri snarare utgjordes av kontrollerade kompositioner som hon byggde upp i omgångar i sökande efter balans.

Harmonigram förekommer som benämning på hennes senare systematiskt uppbyggda målningar som genom graderingar av ljuset skapar optiska effekter. Vid närmare betraktelse visar sig de geometriska formerna vara konstruktioner skapade av raka linjer med subtila färgskiftningar. Målningarnas noga beräknade sammansättning har likväl en genljudande poetisk klang som vibrerar i och utanför bildernas rymd.

I samband med Inger Ekdahls bortgång 2014 donerades hennes konstnärliga kvarlåtenskap till Ystads konstmuseum och verken från donationen ligger till grund för denna utställning. Tack vare denna betydelsefulla donation har vi möjlighet att presentera Inger Ekdahls måleri i ett större format och visar ett konstnärskap som utmanar vårt seende och förflyttar oss genom tid och rum, färg och ljus.

Publicerad 2016-04-18, Uppdaterad 2024-01-04