Johan Johansson

14 maj-14 augusti

När Ystads konstmuseum invigdes 1936 var Johan Johansson den första konstnären att ställa ut i en separatutställning. När Konstmuseet nu firar 80 år intar hans konst salarna igen i en stor och omfattande utställning som spänner över hela hans konstnärskap. 

Johan Johansson växte upp i Lund och likt många andra konstnärer vid denna tid utbildade han sig först till dekorationsmålare. Tack vare ett resestipendium reste han till Tyskland där han både arbetade och studerade, bland annat vid Konstakademien i Dresden. Han deltog aktivt i konstlivet och kom i kontakt med såväl fransk impressionism som tysk expressionism. Med undantag för kortare sommarvistelser i Sverige stannade han utomlands i drygt tio år, fram till första världskrigets utbrott 1914.

Efter hemkomsten från Tyskland hade han ett flertal utställningar i Malmö, Lund och Stockholm. Han intog en självklar position i det skånska konstlivet och när konstnärsgruppen De Tolv bildas 1924 var han den självklare ledaren. Förutom en två år lång studieresa till
Italien på 1920-talet blev han Skåne trogen.

Johansson var en av de konstnärer som hämtade influenser från Europa och bidrog till modernismens utveckling i Skåne. Hans konst öppnade upp för nya perspektiv och nya riktningar för den sydsvenska konsten.

Utställningen innehåller ett femtiotal målningar i olja och pastell samt skisser.  Här presenteras porträtt, landskapsbilder och interiörer från såväl hans resor i Europa som trakterna kring Kåseberga och Löderup.

Publicerad 2016-08-15, Uppdaterad 2024-01-04