Kalle Brolin

14 maj-14 augusti

Resandefolket och Brolin

Konstnären Kalle Brolin har under flera år arbetat med dokumentärt material om resandefolkets historia som bas för en rad olika konstprojekt. Konstnärens familjenamn används som utgångspunkt för en diskussion med olika resande om frågor som etnisk tillhörighet och kulturarv.

Är Kalle Brolin resande? Eller är han en kokkalotavring, en som låtsas vara resande för att få en spännande status? Efternamnet Brolin finns hos en resandesläkt i Skåne. En ur släkten är den hyllade folkmusikern Lorens Brolin (1818-1890), vars repertoar av låtar delvis nedtecknats i notform av en besökande musiketnolog, delvis gått i arv via muntlig tradition inom släkten. Kalle Brolin har spelat in nya versioner av 27 musikstycken, med utgångspunkt från dessa källor. Inspelningarna bildar ett eget litet låtarkiv, men är utförda i skräniga varianter med elgitarr istället för fiol.

I en film ser vi nu levande släktingar till Lorens Brolin, resande med musik som yrke eller intresse, lyssna till Kalle Brolins nyinspelningar och göra en tyst bedömning.

I två andra filmer diskuterar aktivister ur resandefolket, med namnet Brolin som exempel, olika frågor om etnisk tillhörighet och om kulturarv. I den första filmen medverkar Richard Magito Brun och Rose-Marie Wallengren, aktivister i Kulturgruppen för resandefolket. De tar tag i den svåra frågan om de flytande gränserna för tillhörighet i en etnisk minoritet, och diskuterar sinsemellan utifrån olika positioner vad blod respektive kultur betyder för etniciteten. Vem räknas som resande?

I den andra filmen medverkar Fritz Rosendahl och hans sonson Oscar Hederlig. I filmen pratar de om hur resandefolkets kultur har kunnat både bevaras och hållas levande, samtidigt som den hållits dold och hemlig för majoritetsbefolkningen på grund av risken att resande skall utsättas för förföljelse. Hur förnyas en kultur och hålls öppen för influenser, om den samtidigt används för att bevara resandeidentiteten; om den samtidigt hålls dold?

Resandefolket kom till Sverige för mer än 500 år sedan. Resande anses ha ett släktskap med romer, och talar en egen variant av romani. Under 1900-talet förföljdes de på rasbiologisk grund. Resande utsattes för tvångssteriliseringar, medan resandebarn tvångsomhändertogs och skildes från sina familjer. Från 1920-talet och framåt upprättades register över resande, sk. "tattarinventeringar". De senaste avslöjandena om polisens register över romer ger oss ett senare led i denna myndighetstradition av etniskt grundad förföljelse.

Kalle Brolin är konstnär, bosatt i Malmö och Berlin. Han skriver kulturreportage för Fria Tidningen, och arbetar med den solcellsdrivna utomhusbiografen Sunshine Socialist Cinema.

Utställningen Resandefolket och Brolin har tidigare visats på Kulturhuset i Stockholm.

Publicerad 2016-08-15, Uppdaterad 2024-01-04