Kännbart

4 mars-17 april

Kännbart

I utställningen Kännbart möter vi samtidskonst som tar oss ut i känselns och doftens upplevelser. Utställningen undersöker hur vi når varandra utan att varken syn eller hörsel behövs, och bjuder därför på en spännande upplevelse för alla, oavsett hur vi tar in våra omgivningar. För den seende och hörande väcker utställningen tankar om det vi tar för givet och öppnar för nya synsätt. Frågan som ställs är: vad händer när andra sinnen än syn och hörsel bestämmer vad vi upplever?

 

Deltagande konstnärer:


Julia Adzuki
i samarbete med Sindri Runudde och Teresia Lindberg, med verket Resonant Bodies.

Julia Adzukis arbete utformas av det sinnliga och ömsesidiga utbytet mellan kroppen och dess omgivningar. Relationen mellan inre och yttre landskap är återkommande teman i Julias konstnärliga arbete.

I konstverket Resonant Bodies bjuds vi in till en kinestetisk upplevelse för hela kroppen. Det 700 år gamla askträdet är strängat med pianosträngar och du som besöker får ta del i konstverket genom att spela på strängarna och ligga i trädets öppna hålrum. Denna sinnliga upplevelse kan upplevas som djupt avslappnande och framkalla en känsla av resonans i hela kroppen, en avstämning av inre och yttre landskap.

 

 

Nadja Ekman i samarbete med Walter och Maj-Sofie Enqvist, med verket Sök.

Nadja Ekman undersöker gränsen mellan det synliga och det som inte syns, mellan det imaginära och det vi kan erfara med våra sinnen. I verket Sök har Nadja Ekman samarbetat med Maj-Sofie och Walter Enqvist. Tillsammans har konstnärerna utforskat hur fotokonst kan växa till något helt annorlunda och taktilt.

I Sök blickar vi in i en svartbränd skog. Vi betraktar landskapet, men där finns också en ung kvinna som i sin tur betraktar oss. Kanske når hon oss i högre grad än vi når henne, för vi känner doften av hennes buketter av citronmeliss och det är hennes hundar som upptar platsen i mossan som vi vill gå på. 

 

 

Lisa Jeannin och RolfSchuurmans, med verket Medicinhjulet.

Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans konst sträcker sig mellan det övernaturliga och den magiska realismen. Konstnärsduon delar en passion för att materialisera ideer, tankar och känslor. De skapar metaforer för orientering i det undermedvetna med hjälp av film, performance och skulptur.

I verket Medicinhjulet finner vi en fysisk struktur för att kunna göra andliga resor. Vi kan koppla upp oss mot en annan verklighet genom att känna trummans rytm i golvet och i ett mönster av grenar och hos de varelser som finns i de fyra riktningarna.

 

 

Matti Kallioinen, med verket Frekvensomfång.

Matti Kallioinen arbetar ofta med multisensoriska verk där rörelse, ljud och ljus samverkar till en helhetsupplevelse. I verket Frekvensomfång har Matti Kallioinen undersökt om det är möjligt att närma sig någon form av abstrakt dramatik enbart via känselsinnet. 

Verket Frekvensomfång består av en hammock med 15 vibrerande motorer vars frekvenser skiftar enligt en viss sekvens. Detta utgör en fyra minuter lång resa genom den egna kroppen. Färden går genom en djungel av vågrörelser via snåriga disharmoniska tillstånd till harmoniska ”platåer” där det är vilsamt att vara, och tystnader där efterklangen känns i kroppen. Slå dig ned och tryck på startknappen på höger armstöd. Efter sju sekunder startar sekvensen.

 

 

Mari Kretz, med verket La Luna.

Mari Kretz skapar konst utifrån ljud och visuell åskådning. Det kan röra sig om de lågfrekventa radiovågor som reser runt jorden och i djupet av rymden, likväl som de elektriska signaler som generas i våra organ. På så sätt försöker Mari Kretz visualisera de knappt märkbara världarna omkring oss. 

I La Luna möter vi en upp- och nedvänd trädrot som reser sig ur ett salongsbord. Bland de mörka knotigheterna gömmer sig skelettdelar och insekter och denna trolska scen betraktas av två väldiga huvuden. Slå dig ner på de någon av de lediga stolarna. Vidrör verket – de vibrationer som möter dig är trädet som kommunicerar. Du tar nu emot ett meddelande från en helt annan art.

 

 

Maria Luostarinen, med verket Drömsamlaren.

Maria betraktar sin konst som ett fönster in till andra världar. Hon arbetar poetiskt i rummet och hon har tidigare iscensatt drömmar och hypnagoga tillstånd. Hennes narrativa konst kan utgöras av fotografi, målade objekt, balanserande möbler, magiska knutar och överlastade drömfångare. 

Verket Drömsamlaren är en farkost in i drömvärlden och en mötesplats för samtal. Drömsamlaren registrerar, betraktar och fångar upp våra drömmar. Det kan vara våra vardagliga drömmar, mardrömmar, eller de drömmar som på ett symboliskt sätt bearbetar våra smärtor. Men det kan även vara de stora, magiska, arkaiska eller absurda drömmarna som kommer till oss när vi tillsammans går in i det omedvetna och förlorar oss i drömlandskapet.  

 

 

Frida Theolinda Inghamn, med egna texter.

Frida Theolinda Inghamn har i många år arbetat med text och textil. Som redaktör har hon ansvarat för publikationer och hennes hattar har bland annat ställts ut på Örebro läns museum i samband med Kännbart 2015-2016. Nu är det Frida Theolinda Inghamns egna personliga texter som tar rum i utställningen Kännbart. 

 

Kännbart är ett utställningsprojekt som ägs av ABF Örebro Län,  i nära samarbete med Förbundet Sverige dövblinda (FSDB)  samt Riksutställningar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

 

 

Publicerad 2017-04-18, Uppdaterad 2024-01-04